Svenska som andraspråk

Vad innebär det att lära sig svenska?

Vad innebär det att lära sig språk? Och mer specifikt, vad innebär det att lära sig svenska om man inte har svenska som modersmål?

I ämnet svenska som andraspråk behandlas de utmaningar människor ställs inför när de lär sig svenska. Ämnet handlar också om andraspråksforskning i stort, om att kartlägga och förstå vilka faktorer som generellt är viktiga i språkinlärningssituationen, både hos barn och vuxna. Sverige är ett mångkulturellt och flerspråkigt samhälle, vilket gör frågor om hur flera språk samspelar både hos individen och i samhället mer aktuella och intressanta än någonsin.

Vid SOL finns en stark forskningsmiljö inom språkinlärning med forskare från bland annat svenska som andraspråk, romanska språk och engelska. Forskningen i svenska som andraspråk handlar om flerspråkighet, grammatisk utveckling och inlärning av svenska som andraspråk ur ett didaktiskt perspektiv. Kurserna i svenska som andraspråk riktar sig såväl till andraspråksintresserade som till lärare och blivande lärare i svenska som andraspråk, sfi och övriga ämnen. Ämnet kan läsas till och med kandidatnivå på Lunds universitet, och kan då utgöra huvudområde i en kandidatexamen.

För lärarlegitimation i svenska som andraspråk och sfi krävs lärarexamen utöver ämneskunskap i svenska som andraspråk. Du kan läsa in ämneskunskaperna i våra fristående kurser, eller, om du redan arbetar som lärare och har din huvudmans godkännande, i våra lärarlyftskurser i ämnet. Du som ännu inte är lärare, men vill bli, kan läsa ämnet svenska som andraspråk inom ämneslärarutbildningen. 

Du behöver 30 hp, tillsammans med en lärarexamen, för att vara behörig att undervisa sfi, 45 hp för år 7–9 och 90 hp för gymnasiet.

Svenska som andraspråk

Sektionsföreståndare
Anna W Gustafsson

Studierektor
Anna Flyman Mattsson

Ffu-Ansvarig
Anna Flyman Mattsson

Expedition
Lingvisthuset L223

Studievägledning
Humanisthuset H124

Utbildningsutbud

Bibliotekets ämnesguide

Sidansvarig: lena.larssonnordlund.luse | 2024-06-04