LÄSÅRET 2015/2016

Hagner, Johanna (2016) ¿Luchador viril en una guerra anticuada? — un estudio comparativo del uso de la metáfora en el discurso periodístico contemporáneo cubano ‘En viril kämpe i ett gammalt krig? En komparativ studie av hur metaforer används i nutida journalistisk diskurs’

Länk till uppsatsen i LUP

 

-

Tibblin, Julia (2016) Et si l’on rendait la langue française moins discriminatoire ? La féminisation du français : attitudes et usages ’Och om man gjorde franska språket mindre diskriminerande? Feminiseringen av franska: attityder och användning’

Länk till uppsatsen i LUP

 

 -

Elholm, Tine (2015) El subjuntivo y nuestra concepción