lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Spanska: Språklig variation i spanska

SPAM12

Kurskod: SPAM12
Engelsk titel: Spanish: Language Variation in Spanish
Högskolepoäng: 7,5
Programtillhörighet: Ingår i Masterprogram i språk och språkvetenskap, Spanska

Termin:

Kurstillfälle: vårterminen 2020
Studiesätt: halvfart, kvällstid
Kursperiod: 2020-03-24 – 2020-06-07
Behörighet: Spanska: Kandidatkurs (SPAK01) eller motsvarande
Anmälningskod: LU-76651

Introduktionsmöte: 2020-03-31 kl. 17.15 – 19.00: SOL:L604

Lärare: Carlos Henderson

Beskrivning

Kursen tar upp dels hur språket varierar under olika epoker och i olika geografiska områden i Spanien och Latinamerika, dels grundläggande begrepp som till exempel språknorm och standardspråk. Kursen omfattar också sociala och åldersmässiga skillnader i språkanvändning. Ytterligare en aspekt är hur spanska språket fungerar i språkmötessituationer, där spanskan delar utrymme med andra språk i egenskap av majoritets- eller minoritetsspråk.

Utbildningstillfällen – vårterminen 2020

Second Admission Round / Nationell ansökningsomgång

Kvällstid Lund, halvfart 50%
24 mars 2020 – 7 juni 2020

Öppen för sen anmälan

Information om anmälan

Du anmäler dig till våra kurser och program på antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Ansökningsperioden är mars–april för höstterminen och september–oktober för vårterminen.

Sen anmälan

Alla utbildningar stänger för anmälan, efter att sista anmälningsdatum har passerat.

Kurser och program som har platser kvar, öppnar för sen anmälan efter första urvalet. Dessa utbildningar är märkta "Öppen för sen anmälan" på antagning.se.

International student?

Make your application in the First Admission Round at universityadmissions.se.

Application period October–January for autumn semester and June–August for spring semester.

First or Second Admission Round?

All international students are encouraged to apply to the First admission round. This round takes place many months before the start of a semester and gives students the time they need to pay their tuition fees, apply for and receive their residence permit (if required), find housing, etc.

The Second admission round is an alternative for students from EU/EEA countries as they do not need a residence permit. Non-EU/EEA students will most likely not have enough time to obtain their permit before the start of the semester. However, even EU/EEA students are advised to apply during the First admission round, as some programmes can be applied for only in the January round. Also, this provides applicants with an admission decision much earlier, which is helpful in making decisions about their studies.

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs mer om anmälnings- och studieavgifter.

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Spanska: Språklig variation i spanska är 12 500 SEK.