lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Litteratur-kultur-medier: Latinamerikansk litteratur under 1900-talet

LIVR25

Kurskod: LIVR25
Engelsk titel: LCM: 20th Century Literature of Latin America
Högskolepoäng: 15
Programtillhörighet: Ingår i Masterprogram i litteratur - kultur - medier

Termin:

OBS! Kursen ges inte innevarande termin. Informationen nedan är för vårterminen 2020.

Kurstillfälle: vårterminen 2020
Studiesätt: halvfart, dagtid
Kursperiod: 2020-01-20 – 2020-06-07
Kursspråk: spanska
Behörighet: Spanska: Kandidatkurs (SPAK01) eller motsvarande
Anmälningskod: LU-76661

Beskrivning

Kursen är inriktad på den latinamerikanska litterära boomen under 1960- och 1970- talen men tar också upp vad som föregick densamma och hur litteraturen utvecklats därefter. Författare från Chile och Argentina i söder till Mexiko och Kuba i norr uppmärksammas. Speciellt studeras García Márquez, Vargas Llosa, Fuentes och Cortázar. Som föregångare fokuseras Borges, Asturias och Rulfo. Som exempel på både kontinuitet och förändring efter boomen studeras författare som Puig och Allende. Likheter och skillnader med samtidiga europeiska och nordamerikanska litterära strömningar framhålls. I samband med kursen uppövar studenterna sin skicklighet i att använda spanska språket i tal och skrift.

Kursen ingår i masterprogrammet i Litteratur – Kultur – Medier inom inriktningen litteraturvetenskap med fördjupning i spanskspråkig litteratur. Den ges även som fristående kurs.

Utbildningstillfällen – vårterminen 2020

Second Admission Round / Nationell ansökningsomgång

Dagtid Lund, halvfart 50%
På spanska
20 januari 2020 – 7 juni 2020

Stängd för anmälan

Information om anmälan

Du anmäler dig till våra kurser och program på antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Ansökningsperioden är mars–april för höstterminen och september–oktober för vårterminen.

Sen anmälan

Alla utbildningar stänger för anmälan, efter att sista anmälningsdatum har passerat.

Kurser och program som har platser kvar, öppnar för sen anmälan efter första urvalet. Dessa utbildningar är märkta "Öppen för sen anmälan" på antagning.se.

International student?

Make your application in the First Admission Round at universityadmissions.se.

Application period October–January for autumn semester and June–August for spring semester.

First or Second Admission Round?

All international students are encouraged to apply to the First admission round. This round takes place many months before the start of a semester and gives students the time they need to pay their tuition fees, apply for and receive their residence permit (if required), find housing, etc.

The Second admission round is an alternative for students from EU/EEA countries as they do not need a residence permit. Non-EU/EEA students will most likely not have enough time to obtain their permit before the start of the semester. However, even EU/EEA students are advised to apply during the First admission round, as some programmes can be applied for only in the January round. Also, this provides applicants with an admission decision much earlier, which is helpful in making decisions about their studies.

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs mer om anmälnings- och studieavgifter.

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Litteratur-kultur-medier: Latinamerikansk litteratur under 1900-talet är 25 000 SEK.