Person

Vi Thanh Son

Forskare

  • Allmän språkvetenskap
  • Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post vi_thanh.sonling.luse

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20

Jag är filosofie doktor och anknuten forskare i allmän språkvetenskap. Jag har även en kandidatexamen i engelska och engelsk pedagogik från Canthos universitet, Vietnam, en magisterexamen i språk och kutur från Linköpings universitet, Sverige och en masterexamen i högskolepedagogisk forskning och ledarskap från Kassels universitet, Tyskland. Därför har jag en serie av forsknings intressen inom engelsk och vietnamesiska lingvistik, andraspråksinlärning, språkinlärning, psykolingvistik, språkdidaktik och TESOL.

Forskning

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Mitt forskningsprojekt fokuserar på utbildning och inlärning av ett andra språk inom skolmiljö, det är jämförande studie av Engelska utbildning i Sverige och Vietnam.

Böcker (1 st)

Bokkapitel (3 st)

Konferensbidrag (12 st)

Vi Thanh Son

Forskare

  • Allmän språkvetenskap
  • Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post vi_thanh.sonling.luse

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20