lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

Jag är filosofie doktor och anknuten forskare i allmän språkvetenskap. Jag har även en kandidatexamen i engelska och engelsk pedagogik från Canthos universitet, Vietnam, en magisterexamen i språk och kutur från Linköpings universitet, Sverige och en masterexamen i högskolepedagogisk forskning och ledarskap från Kassels universitet, Tyskland. Därför har jag en serie av forsknings intressen inom engelsk lingvistik, språk inlärning, andra språk inlärning, språkdidaktik, språk och kutur, språkpolitik och corpora inom språkutbildning och inlärning, samt högskolepedagogik.

Forskning

Forskargrupper

Om forskningen

Mitt forskningsprojekt fokuserar på utbildning och inlärning av ett andra språk inom skolmiljö, det är jämförande studie av Engelska utbildning i Sverige och Vietnam.

Publikationer

Böcker (1 st)
Bokkapitel (3 st)
Konferensbidrag (12 st)

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Vi Thanh Son

Forskare
Allmän språkvetenskap
Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post vi_thanh.sonling.luse

Besöksadress Helgonabacken 12, Lund

Postadress Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20