Person

Verner Egerland

Professor, FFU-ansvarig

  • Italienska
  • Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post verner.egerlandrom.luse

Telefon 046–222 88 03

Rum SOL:L514a

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20

Jag är professor i romanska språk, särskilt italienska, i Lund. Min undervisning handlar framför allt om skriftlig språkfärdighet, grammatik och översättning, samt italiensk språk- och litteraturhistoria. Jag är huvudlärare i Översättarutbildningens inriktning mot italienska och leder fristående kurser i översättning från italienska till svenska.
Min forskning berör framför allt italiensk språkhistoria och dialektologi, i någon mån jämförande romanistik och ibland dessutom svenska. Genom åren har jag samarbetat med olika institutioner i Italien: Florens, Venedig, Padua och Perugia.

Forskning

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Min forskning berör framför allt italiensk språkhistoria och grammatik, men jag har även ägnat mig åt italienska dialekter, jämförande romanistik och svenska. Mina publikationer har handlat om absoluta konstruktioner, tempus- och aspekttolkningar i grammatiken liksom pronominell grammatik. I synnerhet har jag arbetat med s.k. ”opersonliga” konstruktioner som t.ex. subjektet ’man’ på romanska och germanska språk. Jag har medverkat i den nyligen utkomna grammatiken för fornitalienska (Grammatica dell’italiano antico, Giampaolo Salvi & Lorenzo Renzi eds.) och bidragit med kapitel om det fornitalienska verbet och pronomina. Sedan 2007 leder jag aspektseminariet i Lund tillsammans med Valéria Molnár.

Böcker (1 st)

Redaktörskap (2 st)

Artiklar (22 st)

Bokkapitel (22 st)

Encyklopediartiklar (9 st)

Konferensbidrag (4 st)

Working papers (11 st)