Person

Ulf Teleman

Professor emeritus

  • Svenska
  • Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post ulf.telemannordlund.luse

Telefon 046–222 47 24

Rum SOL:L608

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20

Född 1934. Professor i allmän språkvetenskap vid Roskilde universitetscenter (1972–1982), i svenska språket vid Lunds universitet (1982–1999).

Varit verksam inom olika forskningsfält: svensk språkhistoria, svensk grammatik, språkstandardisering och dialektsplittring, språkpolitik (särskilt om den pågående förlusten av domäner till engelskan), modersmålspedagogik etc. Ledde arbetet med Svenska Akademiens grammatik (utk. 1999) och var svensk huvudredaktör för The Nordic languages (utk. 2002, 2005). Skrev ett stort antal artiklar i Nationalencyklopedien, bl. a. Grammatik, Svenska, Danska.

Är ledamot av olika humanvetenskapliga akademier i Sverige, Norge och Finland.

Var länge ordförande i Svenska språknämnden. Dessförinnan ledamot av Bibelkommissionen (i samband med översättningen av Gamla testamentet).

Forskning

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Böcker (9 st)

Redaktörskap (4 st)

Artiklar (7 st)

Bokkapitel (26 st)

Konferensbidrag (8 st)

Recensioner (5 st)

Artiklar i facktidskrifter och populärpress (3 st)

Övrigt (3 st)

Handledning vid Lunds universitet (1 st)

Ulf Teleman

Professor emeritus

  • Svenska
  • Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post ulf.telemannordlund.luse

Telefon 046–222 47 24

Rum SOL:L608

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20

Sidansvarig: webmastersol.luse | 2020-06-10