Person

oscar.janssonlitt.luse | 2022-08-26
Oscar Jansson

Forskare, biträdande universitetslektor

  • Litteraturvetenskap
  • Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post oscar.janssonlitt.luse

Telefon 046–222 49 78

Rum SOL:H226a

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20

Jag är forskare i litteraturvetenskap, främst med inriktning mot 1900-talets litteraturhistoria, översättning och medieteori. Jag undervisar i samtidslitteratur, barnlitteratur och litteraturteori.

Min avhandling, Mönster i grönt (ellerströms 2021), handlar om interaktioner mellan genre- och mediesystem under 1900-talet. Fokus ligger vid hur Graham Greenes författarskap kommit att förstås i Storbritannien, USA, Frankrike och Sverige, och hur hans skrivande kan kopplas till litteraturens materiella och estetiska villkor. I andra sammanhang har jag skrivit om genre och genus i Virginia Woolfs romaner, ideologikritik hos Chuch Palahniuk, Johan Runebergs nationalromantik och parodins funktioner i Futurama. Jag är även redaktör för The Geschlecht Complex (Bloomsbury, 2022), som utforskar oöversättbarhet, genre och genusteori.

Sommaren 2017 deltog jag i School of Criticism and Theory vid Cornell University. Våren 2019 var jag gästdoktorand vid Center for Reception Study, KU Leuven

I Forskningsportalen kan du söka och hitta information om alla aktiva forskare, enheter, publikationer, projekt, infrastrukturer och mer för att få en överblick över Lunds universitets hela forskning.

Min profil i Lunds universitets forskningsportal
Oscar Jansson

Forskare, biträdande universitetslektor

  • Litteraturvetenskap
  • Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post oscar.janssonlitt.luse

Telefon 046–222 49 78

Rum SOL:H226a

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20

Sidansvarig: webmastersol.luse | 2020-06-10