lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

Jag forskar inom neurolingvistik om hur olika sorters språklig information interagerar i hjärnan. Till det använder jag hjärnavbildning och beteendestudier.

När vi pratar använder vi omedvetet språkmelodin för att göra lyssnaren förberedd på vilka grammatiska strukturer vi ska använda. Som Wallenberg Academy fellow och ledare för ett projekt från Marcus och Amalia Wallenbergs minnesfond kartlägger jag hur det går till när språkmelodi och grammatik samspelar i hjärnan. Hjälpmedel utvecklas också som stöd för att andraspråksinlärare ska kunna lära sig att associera språkmelodi och grammatik och för att öva upp denna förmåga när den har gått förlorad p.g.a. hjärnskada.

Läs mer...

Se mer...

Se på TV...

Jag har tidigare varit forskningsledare för ett projekt som undersöker hur tidsbaserat förfall av ordformer i korttidsminnet påverkar satsbearbetning. Jag har även använt Latent Semantisk Analys (LSA) för att undersöka hur ords abstrakthetsgrad påverkar associationer hos talare med Brocas afasi.

Forskning

Publikationer

Böcker (1 st)
Redaktörskap (4 st)
Artiklar (32 st)
Bokkapitel (3 st)
Konferensbidrag (37 st)
Working papers (1 st)
Recensioner (1 st)
Artiklar i facktidskrifter och populärpress (1 st)
Handledning vid Lunds universitet (3 st)

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Administrativt

Uppdrag

  • FFU-ansvarig för Allmän språkvetenskap
  • Ledamot, Sektionsstyrelse 1, Språk- och litteraturcentrum

Undervisning

Övriga uppdrag och meriter

Wallenberg Academy Fellow

Svenska Akademiens stipendium till postdoktorala språkforskare, 2014 för värdefulla bidrag till kännedomen om svenska språket.

Einar Hansens forskningspris 2015 för framstående insatser inom humanistisk forskning.

Forskningspris från Inga och John Hains stiftelse för vetenskaplig humanistisk forskning 2017.

Mikael Roll

Docent, FFU-ansvarig
Allmän språkvetenskap
Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post mikael.rollling.luse

Telefon 046–222 99 05

Mobil 046–222 99 05

Rum SOL:H415b

Besöksadress Helgonabacken 12, Lund

Postadress Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20

Länkar