Person

Mette Hildeman Sjölin

Universitetslektor

  • Engelska
  • Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post mette.hildeman_sjolinenglund.luse

Rum H326

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20

Jag är lektor i engelska och undervisar på Ämneslärarutbildningen. Jag har tidigare undervisat i bland annat litteratur, akademiskt skrivande, didaktik, grammatik och fonetik i Lund och Kristianstad.

Jag disputerade i engelska med litteraturvetenskaplig inriktning 2017. Min avhandling behandlar omarbetningar av Shakespeares tragedier i engelskspråkig dramatik från sent 1900- och tidigt 2000-tal ur ett genusperspektiv.

Forskning

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Administrativt

  • Ledamot, Sektionsstyrelse 4, Språk- och litteraturcentrum

Undervisning

Mette Hildeman Sjölin

Universitetslektor

  • Engelska
  • Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post mette.hildeman_sjolinenglund.luse

Rum H326

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20