Person

Mette Hildeman Sjölin

Universitetslektor

  • Engelska
  • Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post mette.hildeman_sjolinenglund.luse

Rum SOL:H419

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20

Jag är lektor i engelska med erfarenhet av undervisning i bland annat litteratur, akademiskt skrivande, didaktik, multimodaliteter, översättning, grammatik, fonetik och muntlig språkfärdighet vid bland annat Lunds universitet och Högskolan Kristianstad.

Jag disputerade i engelska med litteraturvetenskaplig inriktning 2017. Min avhandling behandlar omarbetningar av Shakespeares tragedier i engelskspråkig dramatik från sent 1900- och tidigt 2000-tal ur ett genusperspektiv.

Forskning

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Böcker (2 st)

Redaktörskap (1 st)

Bokkapitel (2 st)

Konferensbidrag (3 st)

Recensioner (2 st)

Undervisning

Mette Hildeman Sjölin

Universitetslektor

  • Engelska
  • Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post mette.hildeman_sjolinenglund.luse

Rum SOL:H419

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20

Sidansvarig: webmastersol.luse | 2020-06-10