Person

mats.roxendalmed.luse | 2024-01-18
Mats Roxendal

Ekonomiadministratör

  • Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post mats.roxendalmed.luse

Telefon 046–222 97 91

Mobil 070–874 85 90

Rum SOL:H302

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20

ANSVARSOMRÅDEN

- Hum-faks forsknings- och resebidrag (upplägg & avslut)

- Resebidragens rese- och utläggsräkningar i Primula

- Granskning av fakturor i Lupin/Proceedo för resebidrag, samt för lingvistik (500111) och SOL-centralt (500100). För "lathund", se nederst.

Jag arbetar bara 50%, oftast inte på fredagar. Det gör att det ibland kan ta någon dag innan jag svarar på mejl, samt att du i akuta ärenden istället behöver kontakta din ekonom.

VIKTIGA LÄNKAR mm:

- Medarbetarwebben

- Att resa i tjänsten samt info om Reseräkning och utläggsräkning i Primula (info om kostförmån, se bilagan längst ned)

- BÖCKER, beställs i Lupin-Inköp: BOKUS (svenska), samt Adlibris (utl. böcker)

- PDF-faktura utskrift --> internkuvert --> Fakturaskanning, Box 188, 22100 Lund

- Friskvårdsersättning & Skärmglasögon (se även pdf-fil nedan). Ers. för sjukvård och läkemedel.

- SOL:s intranät samt SOL:s ekonomi- och personalavdelning (där jag jobbar)

- För mer info, öppna meriterna - klicka på HAKEN TILL HÖGER ▼

Nej, här finns ingen text om "Övriga uppdrag och meriter". Men annan info, bl a några länkar till administrativa system:

- LUCAT - universitetets personkatalog. Härifrån styrs behörigheter i alla andra system.

- PRIMULA, instruktionsfilm: Logga in på SSC, sök på "instruktionsfilm" (för Primula användarhandledning, kolla pdf-fil nedan).

- KUBEN - ett verktyg för att hålla lite koll på ekonomin inom projekt samt resebidrag.

- UTLÄGG - utländska gäster fyller i excel-mallen Reimbursements from Lund University och skickar filen åter tillsammans med underlag/kvitton till inbjudande forskare på SOL, f v b till ekonom/ekonomiadministratör.

- UTLÄGG - anställda registrerar utläggsärende i Primula. Ej anställda med svenskt personnummer kontaktar kontaktperson på SOL, f v b till ekonom/ekonomiadministratör.

- Etikprövningsavgift - blankett i Lupin för beställning av betalning utan faktura fylls i samt avgiftsaviseringen bifogas. Faktura skapas inom ett par dagar i Lupin.

- LU:s org.nr. är 202100-3211; BG-nr är 5051-4728 (uppge namn + kostnadsställe vid inbet.). Info om e-faktura.

Här nedan finns det några NEDLADDNINGSBARA PDF-filer som ev. kan vara av intresse:

Mats Roxendal

Ekonomiadministratör

  • Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post mats.roxendalmed.luse

Telefon 046–222 97 91

Mobil 070–874 85 90

Rum SOL:H302

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20

Sidansvarig: webmastersol.luse | 2020-06-10