lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Lars Hermerén

Professor emeritus
Engelska
Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post lars.hermerenenglund.luse

Telefon 046–222 99 11

Rum SOL:H402

Besöksadress Helgonabacken 12, Lund

Postadress Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20