Person

Lars Hermerén

Professor emeritus

  • Engelska
  • Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post lars.hermerenenglund.luse

Telefon 046–222 99 11

Rum SOL:L608

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20

Se boxen nedan angående mina forskningsintressen inom ämnet engelsk lingvistik. Mina tidigare forskningsintressen nämns bara i förbigående.

Forskning

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Lars Hermerén

Professor emeritus

  • Engelska
  • Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post lars.hermerenenglund.luse

Telefon 046–222 99 11

Rum SOL:L608

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20

Sidansvarig: webmastersol.luse | 2020-06-10