lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

Vänligen läs min profil på engelska

Forskning

Publikationer

Böcker (1 st)
Artiklar (1 st)
Bokkapitel (2 st)
Konferensbidrag (6 st)
Övrigt (1 st)

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Övriga uppdrag och meriter

Publikationer

Avslutade Projekt

Juan Mendoza

Doktorand
Kognitiv semiotik
Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post juan.mendozasemiotik.luse

Rum H:520

Besöksadress Helgonabacken 12, Lund

Postadress Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20

Länk