lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

Jag är filosofie doktor och anknuten forskare i engelsk litteraturvetenskap. Mitt huvudintresse är i renässansdramat, och min avhandling fokuserade på skepticism och tro i framställningen av häxor i 15- och 1600-talspjäser.

Forskning

Övriga uppdrag och meriter

Medlem i Renaissance Society of America.

Eric Pudney

Forskare
Engelska
Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post eric.pudneyenglund.luse

Besöksadress Helgonabacken 12, Lund

Postadress Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20

Länk