Person

Christer Platzack

Professor emeritus

  • Svenska
  • Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post christer.platzacknordlund.luse

Telefon 046–222 87 09

Rum SOL:L315a

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20

Efter att jag de senaste sex åren pga ett bidrag från VR (bidragsformen "Stöd till ledande forskarer") kunnat ägna huvuddelen av min tid åt forskning, är jag från och med vt 10 tillbaka i varvad undervisning/forskning; jag kvarstår också som ledamot i SOLs språkvetenskapliga forskarkollegium. Av de fyra kurser jag ger denna termin är tre grammatiska (två av dessa på master-nivå) och en fjärde en uppsatskurs.
I min forskning sysslar jag för närvarande endast med grammatiska problem, oftast med en komparativ vinkling. Jag arbetar just nu med forskning om s.k. baklänges binding, kilkonstruktionen, huvudflyttningens teoretiska status, argumentstrukturen och användningen av stödverb (do, göra)i samband med verbfrasellips och verbfrasframflyttning. Jag håller också på med att lägga sista handen vid en ny introduktion till det minimalistiska programmet, som jag kallar "Den fantastiska grammatiken. En minimalistisk beskrivning av svenskan", som ska tryckas på Norstedts förlag.

Forskning

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

I svenskan måste subjektet sättas ut, utom i vissa fall av samordningsellips (Kalle åt hamburgare och drack mjölk) och topikstrykning (Var är Kalle? Sitter där i hörnet). Vid sidan av dessa typer finns också iakttaget subjektslöshet i typerna "I gräset kan (det) finnas ormar" och "Det var (det) bra att du sa". Under våren 2011 har jag närstuderat dessa typer och andra mindre kända fall av subjektslöshet och kommit fram till att samma mekanism som vid topikstrykning är verksam också här; jag har benämnt denna typ "spurious topic drop", ung, "falsk topikstrykning". Undersökningen har presenterats på två symposier, och en version av den kommer att publiceras som en festskriftsartikel. En biprodukt av denna forskning är en artikel om syntaxen hos "Split Topic" Splittrad topik, dvs exempel av typen "Bilar har han många", som också kommer som festskriftsartikel.

Böcker (1 st)

Redaktörskap (3 st)

Artiklar (2 st)

Bokkapitel (20 st)

Konferensbidrag (3 st)

Working papers (3 st)

Recensioner (9 st)

Handledning vid Lunds universitet (11 st)

Christer Platzack

Professor emeritus

  • Svenska
  • Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post christer.platzacknordlund.luse

Telefon 046–222 87 09

Rum SOL:L315a

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20