Person

Christer Platzack

Professor emeritus

  • Svenska
  • Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post christer.platzacknordlund.luse

Telefon 046–222 87 09

Rum SOL:L608

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20

Efter att jag de senaste sex åren pga ett bidrag från VR (bidragsformen "Stöd till ledande forskarer") kunnat ägna huvuddelen av min tid åt forskning, är jag från och med vt 10 tillbaka i varvad undervisning/forskning; jag kvarstår också som ledamot i SOLs språkvetenskapliga forskarkollegium. Av de fyra kurser jag ger denna termin är tre grammatiska (två av dessa på master-nivå) och en fjärde en uppsatskurs.
I min forskning sysslar jag för närvarande endast med grammatiska problem, oftast med en komparativ vinkling. Jag arbetar just nu med forskning om s.k. baklänges binding, kilkonstruktionen, huvudflyttningens teoretiska status, argumentstrukturen och användningen av stödverb (do, göra)i samband med verbfrasellips och verbfrasframflyttning. Jag håller också på med att lägga sista handen vid en ny introduktion till det minimalistiska programmet, som jag kallar "Den fantastiska grammatiken. En minimalistisk beskrivning av svenskan", som ska tryckas på Norstedts förlag.

Forskning

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Böcker (1 st)

Redaktörskap (3 st)

Artiklar (2 st)

Bokkapitel (20 st)

Konferensbidrag (3 st)

Working papers (3 st)

Recensioner (9 st)

Handledning vid Lunds universitet (11 st)

Christer Platzack

Professor emeritus

  • Svenska
  • Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post christer.platzacknordlund.luse

Telefon 046–222 87 09

Rum SOL:L608

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20

Sidansvarig: webmastersol.luse | 2020-06-10