Person

Britt-Marie Ek

Universitetslektor, docent

  • Tyska
  • Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post britt-marie.ektyska.luse

Telefon 046–222 91 64

Rum SOL:L300d

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20

Efter avslutad gymnasieutbildning - humanistisk linje på Österportskolan i Ystad - kom jag 1979 till Lunds universitet.

Min dröm var att bli skönlitterär översättare och jag läste de båda språk som intresserade mig mest - tyska och franska. Därefter kompletterade jag min examen till en ämneslärarexamen och påbörjade forskarstudier i tyska. Jag fick också ett par skönlitterära översättningsuppdrag, av vilka ett gav mig idén till mitt senare avhandlingsämne.

Under min doktorandtid hade jag parallellt tjänst vid Tyska institutionen, vilken numera ingår i SOL-centrum. 1996 tog jag min doktorsexamen och har sedan dess arbetat som universitetsadjunkt/universitetslektor.

Förutom undervisning i grammatik och skriftlig språkfärdighet på de olika grundutbildningsnivåerna och också inom Översättarutbildningen har jag också fram till för ett par år sedan arbetat med schemaläggning. Jag har också i samarbete med Margareta Brandt och Eleonore Zettersten utvecklat datorbaserat självstudiematerial.

Forskning

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Böcker (2 st)

Artiklar (2 st)

Bokkapitel (3 st)

Konferensbidrag (2 st)

Working papers (8 st)

Artiklar i facktidskrifter och populärpress (5 st)

Undervisning

Övriga uppdrag och meriter

Sedan hösten 2015 medlem i Sveriges Författarförbund, översättarsektionen.

Britt-Marie Ek

Universitetslektor, docent

  • Tyska
  • Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post britt-marie.ektyska.luse

Telefon 046–222 91 64

Rum SOL:L300d

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20

Sidansvarig: webmastersol.luse | 2020-06-10