lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

Efter avslutad gymnasieutbildning - humanistisk linje på Österportskolan i Ystad - kom jag 1979 till Lunds universitet.

Min dröm var att bli skönlitterär översättare och jag läste de båda språk som intresserade mig mest - tyska och franska. Därefter kompletterade jag min examen till en ämneslärarexamen och påbörjade forskarstudier i tyska. Jag fick också ett par skönlitterära översättningsuppdrag, av vilka ett gav mig idén till mitt senare avhandlingsämne.

Under min doktorandtid hade jag parallellt tjänst vid Tyska institutionen, vilken numera ingår i SOL-centrum. 1996 tog jag min doktorsexamen och har sedan dess arbetat som universitetsadjunkt/universitetslektor.

Förutom undervisning i grammatik och skriftlig språkfärdighet på de olika grundutbildningsnivåerna och också inom Översättarutbildningen omfattar mina nuvarande arbetsuppgifter även schemaläggning. Jag har också i samarbete med Margareta Brandt och Eleonore Zettersten utvecklat datorbaserat självstudiematerial.

Forskning

Om forskningen

I början av mina doktorandstudier sysslade jag med tempus i indirekt tal, kontrastivt tyska/svenska. Detta blev en bro till att undersöka betydelsen hos presens indikativ i tyskan. Så småningom kom jag fram till en modell som beskriver presens som ett tempus som avser ”Nichtvergangenheit” – ett tidsområde som omfattar både nutid och framtid. En populärvetenskaplig sammanfattning av resultaten finns i Humanistdagsboken "Språket och tiden" (1997).

Tillsammans med Mikael Nystrand undersöker jag f.n. hur översättaren av Daniel Kehlmanns succéroman "Die Vermessung der Welt" har hanterat det rikliga bruket av konjunktiv i indirekt tal. Vårt syfte med undersökningen är i första hand att få fram exempel på vilka (kompensations)strategier som finns att tillgå i svenskan, dvs. att se hur översättaren kompenserar för det faktum att svenskan i princip saknar konjunktiv i indirekt tal. Samtidigt vill vi också försöka beskriva vilka faktorer som gör att läsaren i fall där ingen speciell strategi används - utöver att använda s.k tempusförskjutning, vilken ofta inte skiljer sig till formen från omgivande författartext – ändå kan uppfatta att det rör sig om indirekt tal.

Parallellt med undersökningen av indirekt tal och också delvis inkluderat i den har jag på sistone arbetat med att något revidera min presensmodell från avhandlingen.

Publikationer

Böcker (2 st)
Bokkapitel (3 st)
Konferensbidrag (2 st)
Working papers (6 st)
Artiklar i facktidskrifter och populärpress (3 st)

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Undervisning

Övriga uppdrag och meriter

Sedan hösten 2015 medlem i Sveriges Författarförbund, översättarsektionen.

Britt-Marie Ek

Universitetslektor
Tyska
Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post britt-marie.ektyska.luse

Telefon 046–222 91 64

Rum SOL:L300d

Besöksadress Helgonabacken 12, Lund

Postadress Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20