Person

Britt-Marie Ek

Universitetslektor

  • Tyska
  • Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post britt-marie.ektyska.luse

Telefon 046–222 91 64

Rum SOL:L300d

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20

Efter avslutad gymnasieutbildning - humanistisk linje på Österportskolan i Ystad - kom jag 1979 till Lunds universitet.

Min dröm var att bli skönlitterär översättare och jag läste de båda språk som intresserade mig mest - tyska och franska. Därefter kompletterade jag min examen till en ämneslärarexamen och påbörjade forskarstudier i tyska. Jag fick också ett par skönlitterära översättningsuppdrag, av vilka ett gav mig idén till mitt senare avhandlingsämne.

Under min doktorandtid hade jag parallellt tjänst vid Tyska institutionen, vilken numera ingår i SOL-centrum. 1996 tog jag min doktorsexamen och har sedan dess arbetat som universitetsadjunkt/universitetslektor.

Förutom undervisning i grammatik och skriftlig språkfärdighet på de olika grundutbildningsnivåerna och också inom Översättarutbildningen omfattar mina nuvarande arbetsuppgifter även schemaläggning. Jag har också i samarbete med Margareta Brandt och Eleonore Zettersten utvecklat datorbaserat självstudiematerial.

Forskning

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

I början av mina doktorandstudier sysslade jag med tempus i indirekt tal, kontrastivt tyska/svenska. Detta blev en bro till att undersöka betydelsen hos presens indikativ i tyskan. Så småningom kom jag fram till en modell som beskriver presens som ett tempus som avser ”Nichtvergangenheit” – ett tidsområde som omfattar både nutid och framtid. En populärvetenskaplig sammanfattning av resultaten finns i Humanistdagsboken "Språket och tiden" (1997).

Tillsammans med Mikael Nystrand undersöker jag f.n. hur översättaren av Daniel Kehlmanns succéroman "Die Vermessung der Welt" har hanterat det rikliga bruket av konjunktiv i indirekt tal. Vårt syfte med undersökningen är i första hand att få fram exempel på vilka (kompensations)strategier som finns att tillgå i svenskan, dvs. att se hur översättaren kompenserar för det faktum att svenskan i princip saknar konjunktiv i indirekt tal. Samtidigt vill vi också försöka beskriva vilka faktorer som gör att läsaren i fall där ingen speciell strategi används - utöver att använda s.k tempusförskjutning, vilken ofta inte skiljer sig till formen från omgivande författartext – ändå kan uppfatta att det rör sig om indirekt tal.

Parallellt med undersökningen av indirekt tal och också delvis inkluderat i den har jag på sistone arbetat med att något revidera min presensmodell från avhandlingen.

Böcker (2 st)

Artiklar (2 st)

Bokkapitel (3 st)

Konferensbidrag (2 st)

Working papers (6 st)

Artiklar i facktidskrifter och populärpress (3 st)

Undervisning

Övriga uppdrag och meriter

Sedan hösten 2015 medlem i Sveriges Författarförbund, översättarsektionen.

Britt-Marie Ek

Universitetslektor

  • Tyska
  • Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post britt-marie.ektyska.luse

Telefon 046–222 91 64

Rum SOL:L300d

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20