lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Boel Gerell

Lärare
Författarskolan
Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post boel.gerelllitt.luse

Mobil 073–949 15 90

Besöksadress Helgonabacken 12, Lund

Postadress Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20