Person

Bibi Jonsson

Professor

 • Comparative Literature
 • Centre for Languages and Literature

Contact information

E-mail bibi.jonssonlitt.luse

Phone +46 46 222 84 72

Mobile +46 70 530 25 97

Room SOL:H219b

Visiting address
Helgonabacken 12, Lund

Postal address
Box 201, 221 00 Lund

Internal post code 20

As a professor of Comparative Literature I am a researcher, teacher and adviser on all levels in the department. I am also engaged in the education of teachers at Campus Helsingborg. I have also produced material for education.

My research is focused on gender studies, foremost feminist and queer theories. My research project about women, literature and nazism resulted in the monography Brown Pens (2012). Within the frame of FOLIO, a research group dealing with public life and literature, I have contributed with an article about every day life in a Mass dictatorship, in my case Nazi Germany in the thirties (Palgrave, 2013). I have also recently published an article on lesbian girls in childrens' books in an anthology about the values pictured in childrens' books (2012). Current project, Judgement and didactics, deals with women critics and literary reviewing. The project group aims at writing the first Swedish History of Critics exclusively focusing on women.

Research

My profile in Lund University research portal

My research belongs to the field of gender studies, especially feminist and queer theories. My project on women, literature and Nazism resulted in the monography Brown pens (2012), dealing with Nazi women writers in Sweden in the 1930s. My thesis is that the women promoted Nazi politics in their novels and short stories and used them as political propaganda. Brown pens originated from my former project about women writers in the 1930s, Blod och jord (2008), which is about tendencies of Blut and Boden in the literature of that decade. The concept of Blut and Boden was adopted by the Nazis at the same time. These two projects are situated within FOLIO. This project group has also created an anthology (Palgrave due in 2013), dealing with every day life in Mass dictatorship. My article is about a childrens' book set in Nazi Germany in the thirties.

My research in the field of children's books has also resulted in an article about lesbian protagonists in an anthology about values pictured in childrens' books from 2012. In the project Hype in literature I am writing an article which deals with pornography and sexuality in a childrens' book from the 1970s. It was a result of the so called Swedish sin, a success and a hype!

Current project, Judgement and didactics, deals with women critics and reviewing. The project group, consisting of three scholars from three universities in Sweden, aims at producing the first Swedish History of Critics exclusively focusing on women critics

Books (4)

 • Jonsson, B. (2012). Bruna pennor : nazistiska motiv i svenska kvinnors litteratur. Carlsson Bokförlag.
 • Jonsson, B. (2008). Blod och jord i trettiotalet. Kvinnorna och den antimoderna strömningen. Carlsson Bokförlag.
 • Jonsson, B. (2001). I den värld vi drömmer om: utopin i Elin Wägners trettiotalsromaner. Werstam Media, Valleberga 6:37 276 46 Löderup, Sweden. Dissertation.
 • Jonsson, B. (2001). I den värld vi drömmer om : utopin i Elin Wägners trettiotalsromaner. Werstam Media.

Editorships (8)

 • Jonsson, B., Nilsson, M., Sjöberg, B. & Vulovic, J. (2014). (Eds.) Från Bruket till Yarden : Nordiska perspektiv på arbetarlitteratur. Absalon : skrifter / utgivna vid Litteraturvetenskapliga institutionen i Lund, 31. Litteraturvetenskap, Språk och litteraturcentrum i Lund.
 • Sjöberg, B., Jonsson, B., Vulovic, J. & Nilsson, M. (2011). (Eds.) Från Nexø till Alakoski : Aspekter på nordisk arbetarlitteratur. Absalon : skrifter / utgivna vid Litteraturvetenskapliga institutionen i Lund, 29. Litteraturvetenskap, Språk- och litteraturcentrum, Lunds universitet.
 • Jonsson, B. (2010). (Ed.) Vetenskapssocieteten i Lund. Årsbok 2010. Årsbok. Vetenskapssocieteten i Lund.
 • Jonsson, B. & Sjöberg, B. (2007). (Eds.) Att granska och diskutera. Lyrikanalyser. Studentlitteratur AB.
 • Jonsson, B. & Sjöberg, B. (2006). (Eds.) Att granska och diskutera. Dramatikanalyser. Studentlitteratur AB.
 • Jonsson, B. & Sjöberg, B. (2005). (Eds.) Att granska och diskutera. Epikanalyser. Studentlitteratur AB.
 • Jonsson, B., Nykvist, K. & Sjöberg, B. (2004). (Eds.) Från Eden till Damavdelningen : studier om kvinnan i litteraturen : en vänbok till Christina Sjöblad. Absalon : skrifter / utgivna vid Litteraturvetenskapliga institutionen i Lund, 21. Litteraturvetenskapliga institutionen, Lunds universitet.
 • Jonsson, B., Sjöberg, B. & Nykvist, K. (2004). (Eds.) Från Eden till damavdelningen. Studier om kvinnan i litteraturen. Litteraturvetenskapliga institutionen, Lunds universitet.

Book chapters (23)

 • Jonsson, B. (2015). Dagmar Edqvist. In Jerneck, M., Levin, C., Andersson, P. & Kenneby, M. (Eds.) Malmö Nation 125 år. Nationens budbärare – en bok om framstående kulturpersonligheter (pp. 148-152). Lund: Malmö nations skriftserie XVIII.
 • Jonsson, B. (2014). Om nazistiska kvinnors rättsuppfattning. In Wargelius, C. & Orehovs, I. (Eds.) Literatūra un likums/Literature and Law/Litteratur och lag (pp. 132-139), 799. Riga: Academic Publishing House of the University of Latvia.
 • Jonsson, B. (2014). Vem talar till – och skriver för – arbetarklassens kvinnor? : Om klassidentitet, klassmedvetande och emancipation hos trettiotalets kvinnliga författare. In Jonsson, B., Nilsson, M., Sjöberg, B. & Vulovic, J. (Eds.) Från Bruket till Yarden. Nordiska perspektiv på arbetarlitteratur (pp. 83-92). Absalon.
 • Jonsson, B. (2013). Fredskvinnor och samhällsmödrar i kvinnors litteratur om världskriget. In Bergman, K., Helgason, J., Lundin, I., Regnell, A. & Steiner, A. (Eds.) "Det universella och det individuella". Festskrift till Eva Hættner Aurelius (pp. 47-54). Makadam förlag.
 • Jonsson, B. (2013). Ulrike and the War: World War II, Mass Dictatorship and Nazism in the Eyes of a German Girl. In Schoenhals, M. & Sarsenov, K. (Eds.) Imagining Mass Dictatorships. The Individual and the Masses in Literature and Cinema (pp. 73-93). Palgrave Macmillan.
 • Jonsson, B. (2012). – ”Finns det lesbiska flickor i flickboken – och vad har de i så fall för sig?”. In Kärrholm, S. & Tenngart, P. (Eds.) Barnlitteraturens värden och värderingar (pp. 241-255). Studentlitteratur AB.
 • Jonsson, B. (2011). "'Ärade damer!' Den Svenske Nationalsocialisten som kvinnotidskrift". Tidskrift för Classiska studier, 1/2011, 196-201. Absalon.
 • Jonsson, B. (2011). "'Töres döttrar i Vänge' översatt till andra konstarter". In Holmberg, C.-G. & Ljung, P.-E. (Eds.) Översättning – adaption, interpretation, transformation.
 • Jonsson, B. (2009). Kvinnor, litteratur och nazism. In Ahlberger, C. (Ed.) Historier. Arton- och nittonhundratalens skönlitteratur som historisk källa (pp. 161-168). Institutionen för historiska studier, Göteborgs universitet.
 • Jonsson, B. (2009). Om rashygien och rasbiologi i trettiotalets svenska offentlighet. In Forslid, T. & Ohlsson, A. (Eds.) Litteraturens offentligheter (pp. 209-223). Studentlitteratur AB.
 • Jonsson, B. (2009). Vänskap och solidaritet. In Enge-Schwartz, M. (Ed.) Det första fotstegets moder. Antologi (pp. 97-102). Artea förslag.
 • Jonsson, B. (2008). Gångna släktled och skeva tomtar. Tomten. In Sjöberg, B. (Eds.) Våra favoriter bland Viktor Rydbergs diktning (pp. 99-105).
 • Jonsson, B. (2008). Ras, klass och kön i romernas spår. En intersektionell läsning av Nanna Lundh-Erikssons barnbok från 1938. In Hedén, B. (Eds.) Theorier om verklig diktning (pp. 55-63).
 • Jonsson, B. (2007). 'Töres döttrar i Vänge' relaterad till andra konstarter. In Jonsson, B. & Sjöberg, B. (Eds.) Att granska och diskutera. Lyrikanalyser. Studentlitteratur AB.
 • Jonsson, B. (2007). Formelartat och dynamiskt i 'Töres döttrar i Vänge'. In Jonsson, B. & Sjöberg, B. (Eds.) Att granska och diskutera. Lyrikanalyser. Studentlitteratur AB.
 • Jonsson, B. (2007). Om giftermål, pengar och spariver i Victoria Benedictssons 'Giftermål på besparing'. In Nykvist, K., Sandqvist, M., Stenström, J. & Smedberg Bondesson, A. (Eds.) Möten : festskrift till Anders Palm. Anacapri förlag.
 • Jonsson, B. (2006). Kärlek, erotik och dröm i William Shakespeares En midsommarnattsdröm. In Jonsson, B. & Sjöberg, B. (Eds.) Att granska och diskutera. Dramatikanalyser. Studentlitteratur AB.
 • Jonsson, B. (2006). Könsspel och genuslek i William Shakespeares En midsommarnattsdröm. In Jonsson, B. & Sjöberg, B. (Eds.) Att granska och diskutera. Dramatikanalyser. Studentlitteratur AB.
 • Jonsson, B. (2005). Det opålitliga berättandet och den öppna tolkningen i Hjalmar Bergmans Farmor och vår herre. In Jonsson, B. & Sjöberg, B. (Eds.) Att granska och diskutera. Epikanalyser. Studentlitteratur AB.
 • Jonsson, B. (2005). Kvinnorna och nazismen. Presentation av ett projekt om svenska kvinnliga författare knutna till den nazistiska rörelsen på trettiotalet. In Brylla, C., Almgren, B. & Kirsch, F.-M. (Eds.) Bilder i konstrast. Interkulturella processer Sverige/Tyskland i skuggan av nazismen 1933-1945. Institut fur Sprache und internationale Kulturstudien, Aalborg Universitet.
 • Jonsson, B. (2005). Sken och verklighet i Hjalmar Bergmans Farmor och vår herre. In Jonsson, B. & Sjöberg, B. (Eds.) Att granska och diskutera. Epikanalyser. Studentlitteratur AB.
 • Jonsson, B. (2004). Kärlek och moderskap i konflikt. Nedslag i texter från artonhundratalet. In Jonsson, B., Sjöberg, B. & Nykvist, K. (Eds.) Från Eden till damavdelningen. Studier om kvinnan i litteraturen. Absalon.
 • Jonsson, B. (2002). Annie Åkerhielm - Nazist och feminist?. In Gustafsson, K. E. (Ed.) I ordets smedja : festskrift till Per Rydén. Carlsson Bokförlag.

Conference contributions (6)

 • Jonsson, B. (accepted/in press). Det regionala blir centralt. Om nostalgi, unkenhet och rasism i svensk trettiotalslitteratur. Gränser i nordisk litteratur.
 • Jonsson, B. (2011). "'Töres döttrar i Vänge' översatt till andra konstarter". In Ljung, P. E. & Holmberg, C.-G. (Eds.) Översättning – adaption, interpretation, transformation: IASS 2010 Proceedings. Litteraturvetenskapliga institutionen, Lunds universitet.
 • Jonsson, B. (2006). Judar, tattare, zigenare och andra främmande folk hos trettiotalets svenska kvinnliga debutanter. In Reidinger, R., Rossel, S. H. & Langheiter-Tutschek, M. (Eds.) Der Norden im Ausland - das Ausland im Norden. Formung und Transformation von Konzepten und Bildern des Anderen vom Mittelalter bis Heute (pp. 328-335), 15. Wiener Studien zur Skandinavistik.
 • Jonsson, B. (2002). Ragnarök eller paradis - dystopi eller utopi i Elin Wägners Väckarklocka. In Garton, J. & Robinson, M. (Eds.) On the Threshold:New Studies in Nordic Literature. Norwich Press.
 • Jonsson, B. (2000). Den nya kvinnan i trettiotalets emancipationslitteratur. In Marnersdottir, M. & Cramer, J. (Eds.) Nordisk litteratur och mentalitet.
 • Jonsson, B. (1996). Kärlek och utopi hos Elin Wägner. In Kress, H. (Ed.) Litteratur og kjonn i Norden.

Reviews (8)

 • Jonsson, B. (2011). Kristina Fjelkestam. Det sublimas politik. Emancipatorisk estetik i 1800-talets konstnärsroman. Recension av. Samlaren: tidskrift för svensk litteraturvetenskaplig forskning, 132/2011, 301-305. Svenska litteratursällskapet.
 • Jonsson, B. (2009). Fria själar. Ideologi och verklighet hos Locke, Mill och Benedictsson. Samlaren, 130, 211-220. Swedish Science Press.
 • Jonsson, B. (2008). Tänd eld! Essäer om Agnes von Krusenstjernas författarskap. Samlaren, 129. Swedish Science Press.
 • Jonsson, B. (2007). Elin Wägner i 1920-talet : Rörelseintellektuell och internationalist. Samlaren: tidskrift för svensk litteraturvetenskaplig forskning, 128, 310-317. Svenska litteratursällskapet, Svenska litteratursällskapet.
 • Jonsson, B. (2005). Recension av The New Woman and the Aestethic Opening. Unlocking Gender in Twentieth-Century Texts (2004). Samlaren: tidskrift för svensk litteraturvetenskaplig forskning, 126. Svenska litteratursällskapet.
 • Jonsson, B. (2004). Recension av Eva Heggestads En bättre och lyckligare värld. Kvinnliga författares utopiska visioner 1850-1950 (2003). Samlaren: tidskrift för svensk litteraturvetenskaplig forskning, 125. Svenska litteratursällskapet.
 • Jonsson, B. (2002). Recension av Gunilla Domellöfs Mätt med främmande mått. Idéanalys av kvinnliga författares samtidsmottagande och romaner 1930-1935 (2001). Samlaren: tidskrift för svensk litteraturvetenskaplig forskning, 122. Svenska litteratursällskapet.
 • Jonsson, B. (2001). Recension av Petra Broomans Detta är jag. Stina Aronsons litteraturhistoriska öde. Tidskrift för litteraturvetenskap, 2. Föreningen för utgivande av Tidskrift för litteraturvetenskap.

Articles in specialist publications and popular press (1)

 • Jonsson, B. (2002). Blod och jord i trettiotalets kvinnliga litteratur. Presentation av ett nytt forskningsprojekt. Tidskrift för litteraturvetenskap, 1. Tidskrift för litteraturvetenskap, Föreningen för utgivande av Tidskrift för litteraturvetenskap.

Administrative

 • Member, Academic Appointments Board, Joint Faculties of Humanities and Theology

Teaching

Bibi Jonsson

Professor

 • Comparative Literature
 • Centre for Languages and Literature

Contact information

E-mail bibi.jonssonlitt.luse

Phone +46 46 222 84 72

Mobile +46 70 530 25 97

Room SOL:H219b

Visiting address
Helgonabacken 12, Lund

Postal address
Box 201, 221 00 Lund

Internal post code 20