Person

Åsa Wikström

Studievägledare

 • Svenska
 • Danska
 • Isländska
 • Svenska som andraspråk
 • Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post asa.wikstromsol.luse

Telefon 046–222 86 99

Rum SOL:H122b

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20

Studievägledare för nordiska språk, dvs danska, isländska och svenskämnena (svenska, språklig inriktning, språkkonsultprogrammet och svenska som andraspråk). Också studievägledare för masterprogrammet i språk och språkvetenskap.

Telefon- och mottagningstider (under terminstid):

 • Telefon: tisdag 10–11 och torsdag 13–14
 • Mottagning: tisdag 11–12.30 och torsdag 14–15

Det går bra att ringa även utanför telefontiderna; om jag har möjlighet svarar jag. Boka gärna tid för längre samtal utanför mottagningstiderna.

Du är välkommen att besöka mig på mitt rum om du är symtomfri. Vi kan också boka möte via zoom.

För närvarande arbetar jag hemma. Jag har telefontid under både telefon- och mottagningstider.

Forskning

Administrativt

 • Studievägledare för Danska, Isländska, Svenska och Svenska som andraspråk
 • Ledamot, Styrelsen, Språk- och litteraturcentrum

Övriga uppdrag och meriter

Filosofie licentiat, nordiska språk

Åsa Wikström

Studievägledare

 • Svenska
 • Danska
 • Isländska
 • Svenska som andraspråk
 • Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post asa.wikstromsol.luse

Telefon 046–222 86 99

Rum SOL:H122b

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20

Telefontider

Under terminstider: tisdag 10–11 och torsdag 13–14

Besökstider

Under terminstider: tisdag 11–12.30, torsdag 14–15