Person

Åsa Wikström

Studievägledare

 • Svenska
 • Danska
 • Isländska
 • Svenska som andraspråk
 • Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post asa.wikstromsol.luse

Telefon 046–222 86 99

Rum SOL:H122b

Besöksadress Helgonabacken 12, Lund

Postadress Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20

Studievägledare för nordiska språk, dvs danska, isländska och svenskämnena (svenska, språklig inriktning, språkkonsultprogrammet och svenska som andraspråk). Också studievägledare för masterprogrammet i språk och språkvetenskap.

Telefon- och mottagningstider (under terminstid):

 • Telefon: tisdag 10–11 och torsdag 13–14
 • Mottagning: tisdag 11–12.30 och torsdag 14–15

Det går bra att ringa även utanför telefontiderna; om jag har möjlighet svarar jag. Boka gärna tid för längre samtal utanför mottagningstiderna.

Telefontider enbart tills vidare: tisdag 10–12.30 och torsdag 13–15

Semester från 6/7 till 5/8.

Forskning

Administrativt

 • Studievägledare för Danska, Isländska, Svenska och Svenska som andraspråk
 • Ledamot, Styrelsen, Språk- och litteraturcentrum

Övriga uppdrag och meriter

Filosofie licentiat, nordiska språk

Åsa Wikström

Studievägledare

 • Svenska
 • Danska
 • Isländska
 • Svenska som andraspråk
 • Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post asa.wikstromsol.luse

Telefon 046–222 86 99

Rum SOL:H122b

Besöksadress Helgonabacken 12, Lund

Postadress Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20

Telefontider

Under terminstider: tisdag 10–11 och torsdag 13–14

Besökstider

Under terminstider: tisdag 11–12.30, torsdag 14–15