lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

Jag har nyligen utkommit med boken Metaphorical Coherence - Studies in Seneca´s Epistulae Morales. I fortsätter jag min forskning om bildspråk i latinsk litteratur, som inleddes med min avhandling om Cicero 2009. I den nya boken försöker jag ta ett helhetsgrepp om bildspråkets funktion i Senecas brev. Min utgångspunkt är att bildspråket utgör ett sammanhängande helt i verket, där enskilda liknelser och metaforer måste tolkas i ljuset av andra.
Under de sista åren har jag undervisat på Caesar, Cicero, Plinius, Horatius och Vergilius vid latininstitutionen på Solcentrum. Jag tillbringade också läsåret 2012-2013 vid Svenska institutet i Rom, där jag innehade storstipendiet i filologi.

Forskning

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Aron Sjöblad

Forskare
Latin
Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post aron.sjobladklass.luse

Mobil 073–151 72 77

Besöksadress Helgonabacken 12, Lund

Postadress Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20