lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

född och uppvuxen i Jämtland, filosofie doktor i lingvistik 2005 (Umeå Universitet) och dessförinnan studier i franska, filosofi och lingvistik vid Umeå Universitet och Universitetet i Tromsø. Post doc vid Universitetet i Tromsø 2006-2009. Docent i lingvistik 2011 (Lunds Universitet).

Min forskning har rört gränssnitten syntax-morfologi och syntax-semantik med empiriskt fokus på de skandinaviska språken. Jag har undersökt bland annat huvud/bisatsasymmetrier, satsfusion, komplexa predikat och verbplacering och intresserar mig för allmän syntaxteori.

Den senaste tiden har mitt intresse vandrat mot språkbearbetning och vilka faktorer som spelar roll för hjärnans bearbetning av meningar där fraser uppträder utanför den sats där frasen tolkas tematiskt (satsflätor). Jag leder för närvarande ett tre-årigt projekt, med projektbidrag från Riksbankens Jubileumsfond, där vi undersöker språkbearbetning av sådana satsflätor i svenska med hjälp av olika experimentella metoder.

Forskning

Publikationer

Böcker (3 st)
Artiklar (7 st)
Bokkapitel (3 st)
Konferensbidrag (22 st)
Working papers (12 st)
Recensioner (1 st)
Handledning vid Lunds universitet (1 st)

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Anna-Lena Wiklund

Docent
Svenska
Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post anna-lena.wiklundnordlund.luse

Telefon 046–222 74 05

Rum SOL:L408c

Besöksadress Helgonabacken 12, Lund

Postadress Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20