Person

Anastasia Karlsson

Docent

  • Fonetik
  • Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post anastasia.karlssonling.luse

Telefon 046–222 38 71

Rum SOL:H506b

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20

Mitt forskningsområde är fonetik och jag har främst profilerat mig inom typologisk prosodi. Min forskning rör förhållandet mellan rhythm och intonation, intonation och lexikala toner, prosodi och sång och mellan prosodi och informations- och diskursstruktur. Jag har undersökt prosodiska företeelser i flera typologiskt olika språk, nämligen ryska, mongoliska, kammu (ett austroasiatiskt språk som huvudsakligen talas i norra Laos) och formosanska språk bunun, seediq och puyuma. Jag har ett särskilt intresse för relationer mellan prosodi i naturligt (spontant) tal och andra språkliga företeelser. Jag har gjort beskrivningar av prosodi i standard mongoliska och kammu och är en av koordinatorerna av den digitala resursen 'Repository and Workspace for Austroasiatic Intangible Heritage' (RWAAI) och Lund Digital Atlas of Language and Culture (LUNDIC). Jag har gjort fältarbete i Mongoliet, Kina, Taiwan, Laos och Thailand. Jag undervisar i prosodi, fonologi och ryska.

Forskning

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Böcker (2 st)

Redaktörskap (2 st)

Artiklar (7 st)

Bokkapitel (3 st)

Konferensbidrag (30 st)

Working papers (3 st)

Övriga uppdrag och meriter

Austroasiatiska forskargruppen

Repository and Workspace for Austroasiatic Intangible Heritage

Anastasia Karlsson

Docent

  • Fonetik
  • Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post anastasia.karlssonling.luse

Telefon 046–222 38 71

Rum SOL:H506b

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20