Om funktionsvariation

Det finns viss möjlighet till stödåtgärder vid provet om du har en funktionsvariation.

Om detta gäller dig - kontakta ansvarig Lena Larsson i god tid före provet och bifoga intyg från läkare.

E-post: Lena.Larssonnordlund.luse

Telefon: 046-222 83 74

Postadress:
Lunds Universitet
Språk- och litteraturcentrum
Svenska/Lena Larsson
Box 201
221 00 Lund

Var och när ges TISUS-testet?

Anmälan: TISUS i Lund