Kursöversikt

Vilken kurs i svenska passar dig?

Svenska som främmande språk

Vi har kurser i Svenska som främmande språk på nybörjarnivå: Swedish as a foreign language, level 1–4, samt många kurser i svenska för våra utbytesstudenter vid Lunds universitet. Vi har också personalkurser. Kursen Svenska som främmande språk, nivå 5–8, 30 hp, är högskoleförberedande och leder till behörighet i svenska för högskolestudier.

Svenska för studerande med utländsk bakgrund

Universitetsstudier och yrkesliv ställer höga krav på kunskaper i svenska. När man inte har svenska som modersmål kan det vara svårt att nå upp till dessa krav, även om man har godkänt i svenska från gymnasiet eller Komvux. Kursen Svenska för studerande med utländsk bakgrund vänder sig till dig som behöver lära dig mer svenska för att kunna fortsätta att bedriva studier på akademisk nivå med gott resultat.

Kurserna ges oregelbundet. Aktuell kursgivning visas under utbildningsutbud i menyn till vänster.