lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Utbildningsutbud

Svenska / Nordiska språk

GrundkurserGes termin
Svenska: Språklig inriktning - grundkurs, 30 hp (SVEA11)höst 2019vår 2020
Svenska: Tala, skriva, övertyga, 7,5 hp (SVEB20)
Svenska: Runologi, 7,5 hp (SVEB18)vår 2020
Svenska för studerande med utländsk bakgrund, 30 hp (SVEF21)vår 2020
Svenska för studerande med utländsk bakgrund: Praktisk svensk grammatik, 7,5 hp (SVEF22)vår 2020
Svenska för studerande med utländsk bakgrund: Skriftlig språkfärdighet, 7,5 hp (SVEF23)vår 2020
Svenska för studerande med utländsk bakgrund: Fonetik och uttal, 7,5 hp (SVEF24)vår 2020
Svenska för studerande med utländsk bakgrund: Ordförråd och muntlig språkfärdighet, 7,5 hp (SVEF25)höst 2019vår 2020
Svenska för studerande med utländsk bakgrund: Akademiskt skrivande, 7,5 hp (SVEF26)
Fortsättningskurser
Svenska: Språklig inriktning - fortsättningskurs, 30 hp (SVEA20)höst 2019vår 2020
Svenska: Svensk språkhistoria, 7,5 hp (SVEB28)höst 2019vår 2020
Svenska: Språklig inriktning - kandidatkurs, 30 hp (SVEK10)höst 2019
Svenska: Grammatik i teori och praktik - fortsättningskurs, 7,5 hp (SVEB30)höst 2019
Svenska: Språksociologi - fortsättningskurs, 7,5 hp (SVEB14)höst 2019
Svenska: Svensk språkhistoria - fortsättningskurs, 7,5 hp (SVEB13)
Svenska: Litterär stilistik, 7,5 hp (SVEB19)
Språk och språkvetenskap: Diskursanalys, 7,5 hp (SVEB29)höst 2019
Språkvetenskap: Semantik och lexikologi, 7,5 hp (SVEB11)
Praktisk fornsvenska för historiker, 7,5 hp (SVEB22)
Svenska: Akademiskt skrivande, 15 hp (SVEB35)vår 2020
sommar 2020
Avancerad nivå
Svenska: Semantik och lexikologi - påbyggnadskurs, 7,5 hp (SVEM21)
Svenska: Ordbildningsteori, 7,5 hp (SVEM24)
Svenska: Litterär stilistik - påbyggnadskurs, 7,5 hp (SVEM28)
Svenska/Nordiska språk: Specialstudium i grammatik, 7,5 hp (SVEM33)
Språk och språkvetenskap: Språkförändringsteorier, 7,5 hp (SVEM36)vår 2020
Språk och språkvetenskap: Generativ syntax, 7,5 hp (SVEM37)
Språk- och språkvetenskap: Diskursanalys, 7,5 hp (SVEM39)höst 2019
Svenska/Nordiska språk: Nordisk språkvariation, 7,5 hp (SVEM40)höst 2019
Svenska: Texter i teori och praktik, 7,5 hp (SVEM41)vår 2020
Svenska/Nordiska språk: Nordisk språkhistoria - påbyggnadskurs, 7,5 hp (SVEM42)
Svenska: Grammatik i teori och praktik, påbyggnadskurs, 7,5 hp (SVEM43)höst 2019
Övrigt
Svenska/Nordiska språk: Praktikkurs, 30 hp (SVED01)höst 2019
Svenska/Nordiska språk: Praktikkurs, 15 hp (SVED02)höst 2019
Nyanlända elevers skolframgång, 7,5 hp (SVEH04)
Det globala klassrummet - introduktionskurs i svenska som andraspråk, för undervisning i kommunal vuxenutbildning, 7,5 hp (SVEH05)
Det globala klassrummet - introduktionskurs i svenska som andraspråk, för undervisning i åk 7-9, 7,5 hp (SVEH06)
Det globala klassrummet - introduktionskurs i svenska som andraspråk, för undervisning i gymnasieskolan, 7,5 hp (SVEH07)

Denna sida visar det aktuella utbildningsutbudet. Välj nedan för att se kurserna terminsvis eller kurser som ej längre ges: