lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Svenska: Språklig inriktning - kandidatkurs

SVEK10

Kurskod: SVEK10
Engelsk titel: Swedish Language: Level 3 - B. A. Course
Högskolepoäng: 30

Termin:

OBS! Kursen ges inte innevarande termin. Informationen nedan är för höstterminen 2020.

Kurstillfälle: höstterminen 2020
Studiesätt: heltid, blandade tider
Kursperiod: 2020-08-31 – 2021-01-17
Behörighet: Grundläggande samt SVEA20 Svenska, språklig inriktning, fortsättningskurs 60 hp i svenska, språklig inriktning) eller motsvarande kunskaper.
Anmälningskod: LU-36821

Beskrivning

I kandidatkursen får du möjlighet att både bredda och fördjupa dina kunskaper om svenska språket och det nordiska språkområdet.

Kursens innehåll

Kandidatkursen i svenska består av två valbara delkurser och en kandidatuppsats.

Under hösten 2020 har du möjlighet att välja mellan följande delkurser:

Grammatik i teori och praktik: Kursen bygger vidare på och fördjupar dina grammatikkuskaper från grundläggande nivåer. Utifrån traditionell grammatikanalys, med Svenska Akademins grammatik som källa, utforskar kursen modern grammatikforskning, särskilt den generativa syntaxens möjligheter. Grammatikens roll i skolundervisningen undersöks och diskuteras.

Språksociologi, fortsättningskurs: Denna kurs behandlar språklig variation utifrån variabler som genus, klass och etnicitet tillsammans med olika metoder för att undersöka och beskriva denna variation, varvid samtalsanalys är ett kursinslag. Därtill behandlas teorier om hur variationen kan förklaras. Kursen ska även ge insikter i två- och flerspråkighet.

Isländska, en introduktion: I kursen ingår en genomgång av isländskans struktur vad gäller uttal, böjning, ordbildning och syntax. Du får läsa och översätta nutida isländska texter med hjälp av ordböcker och andra resurser och skriva egna enklare texter. För den språkhistoriskt intresserade ger kursen en bättre förståelse för svenska språkets framväxt.

I uppsatskursen får du tillämpa de kunskaperna du har inhämtat under tidigare kurser i en enklare forskningsuppgift inom ämnet svenska. På kursen behandlas språkvetenskaplig teori och metod, och du lär dig att självständigt kunna urskilja, formulera och ur olika aspekter diskutera vetenskapliga problem samt föreslå lösningar. Samtidigt får du befästa din skicklighet i att använda svenska i tal och skrift, i synnerhet inom den vetenskapliga genren.

Undervisning kan förekomma både dag- och kvällstid, beroende på delkursval. Se scheman på institutionens hemsida.

Kursens placering

Studieämnet svenska, språklig inriktning kan läsas som fristående kurser från grundkurs till kandidatkurs (1–90 hp) och kan utgöra huvudområde i examen på grundnivå (Filosofie kandidatexamen 180 hp).

Utbildning i svenska/nordiska språk finns även på avancerad nivå inom Masterprogrammet i språk och språkvetenskap.

Delkurser

 1. Valbar kurs 2, 7,5 hp
 2. Valbar kurs 1, 7,5 hp
 3. Examensarbete, 15 hp
 4. Diskursanalys, 7,5 hp
 5. Litterär stilistik, 7,5 hp
 6. Grammatik i teori och praktik - fortsättningskurs, 7,5 hp
 7. Semantik och lexikologi, 7,5 hp
 8. Svensk språkhistoria, 7,5 hp
 9. Runologi, 7,5 hp
 10. Språksociologi - fortsättningskurs, 7,5 hp
 11. Isländska: En introduktion, 7,5 hp
 12. Danska: En introduktion, 7,5 hp
 13. Nordisk språkvariation, 7,5 hp
 14. Texter i teori och praktik, 7,5 hp

Utbildningstillfällen – höstterminen 2020

Second Admission Round / Nationell ansökningsomgång

Lund, heltid 100%
31 augusti 2020 – 17 januari 2021

Öppnas för anmälan 16 mars 2020

Information om anmälan

Du anmäler dig till våra kurser och program på antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Ansökningsperioden är mars–april för höstterminen och september–oktober för vårterminen.

Sen anmälan

Alla utbildningar stänger för anmälan, efter att sista anmälningsdatum har passerat.

Kurser och program som har platser kvar, öppnar för sen anmälan efter första urvalet. Dessa utbildningar är märkta "Öppen för sen anmälan" på antagning.se.

International student?

Make your application in the First Admission Round at universityadmissions.se.

Application period October–January for autumn semester and June–August for spring semester.

First or Second Admission Round?

All international students are encouraged to apply to the First admission round. This round takes place many months before the start of a semester and gives students the time they need to pay their tuition fees, apply for and receive their residence permit (if required), find housing, etc.

The Second admission round is an alternative for students from EU/EEA countries as they do not need a residence permit. Non-EU/EEA students will most likely not have enough time to obtain their permit before the start of the semester. However, even EU/EEA students are advised to apply during the First admission round, as some programmes can be applied for only in the January round. Also, this provides applicants with an admission decision much earlier, which is helpful in making decisions about their studies.

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs mer om anmälnings- och studieavgifter.

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Svenska: Språklig inriktning - kandidatkurs är 55 000 SEK.