Person

Helena Nilsson

Utbildningskoordinator, doktorand

 • Litteraturvetenskap
 • Språk- och litteraturcentrum

Studievägledare

 • Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post helena.nilssonlitt.luse

Telefon 046–222 93 80

Rum SOL:H203

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20

Som utbildningskoordinator vid Språk- och litteraturcentrum är det mitt uppdrag att vara sekreterare i styrelsen för SOL, dess arbetsutskott och ledningsgrupp. Därutöver är jag studievägledare med särskilt ansvar för två av SOLs internationella masterutbildningar.

Som doktorand i ämnet litteraturvetenskap vid Språk- och litteraturcentrum skriver jag på en avhandling med titeln En avsides litteraturhistoria, som handlar om Gustaf Otto Adelborgs författarskap.

Forskning

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Min avhandling, En avsides litteraturhistoria, handlar om Gustaf Otto Adelborgs (1883-1965) hela författarskap – inalles sex böcker och en handfull icke omtryckta recensioner och artiklar. Hans författarskap kan sägas vara indelat i två delar. Först utkom han i början av 1900-talet med tre religiöst influerade essäsamlingar, Om det personligt andliga (1907), Våga, vedervåga (1908) och Afsides (1923). Därefter blev det tyst och först efter f d vännen Vilhelm Ekelunds död, 1949, satte han sig ner och redogjorde för deras vänskap, och sedermera ovänskap, i essäsamlingen Redogörelser och utredningar (1952). I den boken tar han inte bara avstånd från sin tidigare uppskattning av Ekelund, utan också sin religiositet. Dessutom lägger han i den boken första byggstenen vid det nya självbiografiska författarskap som resulterade i två självbiografier: Självbiografiskt (1954) och Minnen från Tyskland och Ryssland 1909-1918 (1956).

Förutom avhandlingsarbetet intresserar jag mig särskilt för Vilhelm Ekelund, Ola Hansson och Hans Larsson.

Redaktörskap (2 st)

Bokkapitel (4 st)

Konferensbidrag (2 st)

Artiklar i facktidskrifter och populärpress (3 st)

Administrativt

 • Studievägledare för Språk- och litteraturcentrum
 • Sekreterare, Styrelsen, Språk- och litteraturcentrum
 • Sekreterare, Styrelsens arbetsutskottet, Språk- och litteraturcentrum
 • Sekreterare, Sektionsstyrelse 2, Språk- och litteraturcentrum
 • Sekreterare, Ledningsgruppen, Språk- och litteraturcentrum
Helena Nilsson

Utbildningskoordinator, doktorand

 • Litteraturvetenskap
 • Språk- och litteraturcentrum

Studievägledare

 • Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post helena.nilssonlitt.luse

Telefon 046–222 93 80

Rum SOL:H203

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20