lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

Som utbildningskoordinator vid Språk- och litteraturcentrum är det mitt uppdrag att vara sekreterare i styrelsen för SOL, dess arbetsutskott och ledningsgrupp. Därutöver är jag studievägledare med särskilt ansvar för två av SOLs internationella masterutbildningar.

Som doktorand i ämnet litteraturvetenskap vid Språk- och litteraturcentrum skriver jag på en avhandling med titeln En avsides litteraturhistoria, som handlar om Gustaf Otto Adelborgs författarskap.

Forskning

Om forskningen

Min avhandling, En avsides litteraturhistoria, handlar om Gustaf Otto Adelborgs (1883-1965) hela författarskap – inalles sex böcker och en handfull icke omtryckta recensioner och artiklar. Hans författarskap kan sägas vara indelat i två delar. Först utkom han i början av 1900-talet med tre religiöst influerade essäsamlingar, Om det personligt andliga (1907), Våga, vedervåga (1908) och Afsides (1923). Därefter blev det tyst och först efter f d vännen Vilhelm Ekelunds död, 1949, satte han sig ner och redogjorde för deras vänskap, och sedermera ovänskap, i essäsamlingen Redogörelser och utredningar (1952). I den boken tar han inte bara avstånd från sin tidigare uppskattning av Ekelund, utan också sin religiositet. Dessutom lägger han i den boken första byggstenen vid det nya självbiografiska författarskap som resulterade i två självbiografier: Självbiografiskt (1954) och Minnen från Tyskland och Ryssland 1909-1918 (1956).

Förutom avhandlingsarbetet intresserar jag mig särskilt för Vilhelm Ekelund, Ola Hansson och Hans Larsson.

Publikationer

Redaktörskap (2 st)
Bokkapitel (4 st)
Konferensbidrag (2 st)
Artiklar i facktidskrifter och populärpress (3 st)

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Administrativt

Uppdrag

  • Studievägledare för Språk- och litteraturcentrum
  • Sekreterare, Styrelsen, Språk- och litteraturcentrum
  • Sekreterare, Arbetsutskottet, Språk- och litteraturcentrum
  • Sekreterare, Sektionsstyrelse 2, Språk- och litteraturcentrum
  • Sekreterare, Ledningsgruppen, Språk- och litteraturcentrum

Helena Nilsson

Utbildningskoordinator, doktorand
Litteraturvetenskap
Språk- och litteraturcentrum

Studievägledare
Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post helena.nilssonlitt.luse

Telefon 046–222 93 80

Rum SOL:H203

Besöksadress Helgonabacken 12, Lund

Postadress Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20