lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Tyska: Nybörjarkurs

TYSB11

Kurskod: TYSB11
Engelsk titel: German: Beginner´s Course
Högskolepoäng: 30

Termin:

OBS! Informationen nedan är från höstterminen 2019. Kursen ges även innevarande termin. Välj termin ovan för mer information!

Kurstillfälle: höstterminen 2019
Studiesätt: heltid, dagtid
Kursperiod: 2019-09-02 – 2020-01-19
Behörighet: Grundläggande behörighet
Anmälningskod: LU-37101

Introduktionsmöte: 2019-09-02 kl. 09.15 – 10.00: SOL:L403

Lärare: Alexander Bareis, Britt-Marie Ek, Sofie Nilsson, Mikael Nystrand

Beskrivning

Målet med kursen är att du ska kunna förstå och uttrycka dig i tal på tyska i vardagliga situationer. Du ska även kunna förstå enklare tyska texter och själv kunna skriva kortare enkla texter på tyska. Ett viktigt mål är att behärska en basvokabulär bestående av frekventa ord och uttryck i tyska.

Delkurser:
- Grundläggande grammatik och textförståelse, basdel, 7,5 högskolepoäng
- Skriftlig språkfärdighet, 7,5 högskolepoäng
- Grundläggande grammatik och textförståelse, påbyggnadsdel, 7,5 högskolepoäng
- Muntlig språkfärdighet, 7,5 högskolepoäng

Delkurs 1
Med hjälp av ett läromedel får du en introduktion till grundläggande tysk grammatik och tyskt ordförråd.
Undervisningen består av lektioner om grammatiska moment samt övningar där du tränar läs- och hörförstålse,
uttal och praktisk grammatik.

Examinationen sker genom ett skriftligt prov.

Delkurs 2
I denna delkurs tränar du den praktiska färdigheten att använda tyska i skrift.
Under lektionerna övar du din språkfärdighet för att förebereda de skriftliga inlämningsuppgifter som ingår i delkursen.
Du arbetar under kursen löpande med att skriva dina texter.

Examinationen sker via tre inlämningsuppgifter.

Delkurs 3
Denna delkurs är en fortsättning av delkurs 1. Du fortsätter att bygga upp ditt tyska ordförråd
och du lär mer om grammatiken. Även här består undervisningen av lektioner med genomgångar och övningar.

Examinationen sker genom ett skriftligt prov.

Delkurs 4

I denna delkurs tränar du din förmåga att förstå och tala tyska. Du läser också vissa texter
som diskuteras på tyska under lektionerna. Du lär dig samtidigt en del om de tyskspråkiga länderna.

Examination sker fortlöpande under kursens gång genom aktivt deltagande i undervisningen.

Efter kursen
Kursen motsvarar Steg 3 i moderna språk.
Efter denna kurs kan du läsa tyska som fristående kurser från grundkurs till kandidatkurs (1-90 hp) och ta en examen på grundnivå (t.ex Filosofie kandidatexamen 180 hp) med tyska som huvudämne.
Utbildning i tyska finns även på avancerad nivå inom Masterprogrammet i översättning, Masterprogrammet i språk och språkvetenskap samt Masterprogrammet i Litteratur - Kultur – Media.

Delkurser

  1. Grundläggande grammatik och textförståelse, basdel, 7,5 hp
  2. Skriftlig språkfärdighet, 7,5 hp
  3. Grundläggande grammatik och textförståelse, påbyggnadsdel, 7,5 hp
  4. Muntlig språkfärdighet, 7,5 hp

Utbildningstillfällen – vårterminen 2020

Second Admission Round / Nationell ansökningsomgång

Dagtid Lund, heltid 100%
20 januari 2020 – 7 juni 2020

Öppen för sen anmälan

Information om anmälan

Du anmäler dig till våra kurser och program på antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Ansökningsperioden är mars–april för höstterminen och september–oktober för vårterminen.

Sen anmälan

Alla utbildningar stänger för anmälan, efter att sista anmälningsdatum har passerat.

Kurser och program som har platser kvar, öppnar för sen anmälan efter första urvalet. Dessa utbildningar är märkta "Öppen för sen anmälan" på antagning.se.

International student?

Make your application in the First Admission Round at universityadmissions.se.

Application period October–January for autumn semester and June–August for spring semester.

First or Second Admission Round?

All international students are encouraged to apply to the First admission round. This round takes place many months before the start of a semester and gives students the time they need to pay their tuition fees, apply for and receive their residence permit (if required), find housing, etc.

The Second admission round is an alternative for students from EU/EEA countries as they do not need a residence permit. Non-EU/EEA students will most likely not have enough time to obtain their permit before the start of the semester. However, even EU/EEA students are advised to apply during the First admission round, as some programmes can be applied for only in the January round. Also, this provides applicants with an admission decision much earlier, which is helpful in making decisions about their studies.

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs mer om anmälnings- och studieavgifter.

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Tyska: Nybörjarkurs är 50 000 SEK.