Kurs

Kurskod: TYSA21
Engelsk titel: German: Level 2
Högskolepoäng: 30

Informationen nedan är för innevarande termin. Kursen ges även vårterminen 2021. Välj termin ovan för mer information!

Med anledning av regeringens meddelande den 29 maj, att en återgång till campusundervisning är möjlig fr.o.m. 15 juni, gäller följande angående undervisning på HT-fakulteterna under hösten:

  • På grund av pågående coronapandemi (covid-19) och de restriktioner som är utfärdade kommer undervisningen för höstens kurser att ha begränsat antal träffar på campus beroende på tillgången på lämpliga lokaler. Till stor del kommer undervisningen att bedrivas på distans. Detaljerad information om vad som gäller för din kurs meddelas nedan.
  • I det fall undervisningen ges på campus finns för varje undervisningslokal anvisade in- och utpassager i förhållande till trapphus, korridorer och entréer (in- och utgångar). Tag hänsyn och följ instruktionerna noga. Handsprit ska finnas tillgänglig i alla lärosalar och grupprum.

Försäkra dig om att vi kan nå dig – kontrollera att din e-postadress i Ladok är korrekt: www.student.lu.se

Var uppmärksam på annorlunda starttider på dina undervisningsmoment. Angivna tider i ditt kursschema gäller.

Kurstillfälle: höstterminen 2020
Utbildningsform: både campus/online
Behörighet: Grundläggande samt Tyska: Grundkurs (TYSA01) eller motsvarande

Studiesätt: heltid, dagtid
Kursperiod: 2020-08-31 – 2021-01-17
Anmälningskod: LU-37131

Studiesätt: halvfart, dagtid
Kursperiod: 2020-08-31 – 2021-06-06
Anmälningskod: LU-37141

Introduktionsmöte: 2020-08-31 kl. 11.15 – 12.00 i SOL:L604

Lärare: Britt-Marie Ek, Henrik Henriksson, Sofie Nilsson

Beskrivning

Kursens mål är att ge dig som student en god och allsidig färdighet i att använda det tyska språket muntligt och skriftligt, fördjupade kunskaper om tyskan samt tyskspråkig litteratur såväl som de tyskspråkiga ländernas samhällsförhållanden och kultur.

Detta sker genom ett utökat och fördjupat studie av den tyska syntaxen ur ett kontrastivt perspektiv. Kursen ger också en inblick i grundläggande språkvetenskapliga begrepp. Den skriftliga språkfärdigheten tränas genom översättningsövningar och författandet av en kortare vetenskaplig uppsats. Den muntliga förmågan övas i samband med behandlingen av realia. Kursen ger även en överblick över huvuddragen i den äldre tyskspråkiga litteraturens utveckling. 

Delkurser

  1. Muntlig språkfärdighet med textstudium och realia, 7,5 hp
  2. Textstudium med litteratur- och kulturhistoria, 7,5 hp
  3. Grammatik, 4,5 hp
  4. Språkkunskap, 3 hp
  5. Uppsats, 3 hp
  6. Översättning, 4,5 hp

Utbildningstillfällen – vårterminen 2021

Second Admission Round / Nationell ansökningsomgång

Dagtid