Kurs

Kurskod: SVEM38
Engelsk titel: Swedish as a Second Language: Contrastive Phonetics
Högskolepoäng: 7,5

Kurstillfälle: vårterminen 2014
Studiesätt: halvfart, distanskurs
Kursperiod: 2014-01-20 – 2014-03-24
Anmälningskod: LU-76851
Behörighet: 90 hp på grundnivå, varav 60 hp i svenska som andraspråk eller motsvarande.

Kursansvarig: Anna Flyman Mattsson
Lärare: Mechtild Tronnier

Information

Kursen har två obligatoriska träffar på SOL-centrum. Dessa löper över två dagar, den 6-7 februari och den 6-7 mars från torsdag eftermiddag till fredag eftermiddag.

Beskrivning

Kursen ger fördjupade kunskaper om svenskans fonetik och fonologiska struktur ur ett jämförande typologiskt perspektiv. Stor vikt läggs vid de delar av svenskans regelsystem som utgör särskilda svårigheter för andraspråkstalare. Kursen tar sin utgångspunkt i aktuell fonetisk teori inom talets produktion och perception och ger även en översikt över områden där fonetisk kunskap används praktiskt med fokus på andraspråksinlärning. Genomgående görs kopplingar mellan fonetisk teori och aktuella tillämpningsområden.

Kursen ges med distansundervisning med 2-3 obligatoriska träffar. Information om tid och plats läggs ut på kurshemsidan.

Observera!

Kursen är inte öppen för anmälan via antagning.se / universityadmissions.se kommande termin. Kontakta institutionen för mer information!

Information om anmälan

Du anmäler dig till våra kurser och program på antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Ansökningsperioden är mars–april för höstterminen och september–oktober för vårterminen.

Sen anmälan

Alla utbildningar stänger för anmälan, efter att sista anmälningsdatum har passerat.

Kurser och program som har platser kvar, öppnar för sen anmälan efter första urvalet. Dessa utbildningar är märkta "Öppen för sen anmälan" på antagning.se.

International student?

Make your application in the First Admission Round at universityadmissions.se.

Application period October–January for autumn semester and June–August for spring semester.

First or Second Admission Round?

All international students are encouraged to apply to the First admission round. This round takes place many months before the start of a semester and gives students the time they need to pay their tuition fees, apply for and receive their residence permit (if required), find housing, etc.

The Second admission round is an alternative for students from EU/EEA countries as they do not need a residence permit. Non-EU/EEA students will most likely not have enough time to obtain their permit before the start of the semester. However, even EU/EEA students are advised to apply during the First admission round, as some programmes can be applied for only in the January round. Also, this provides applicants with an admission decision much earlier, which is helpful in making decisions about their studies.

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs mer om anmälnings- och studieavgifter.

Svenska som andraspråk

Mer om ämnet, forskning, personal mm.

Sidansvarig: webmastersol.luse | 2020-06-15