Kurs

Kurskod: SVEM37
Engelsk titel: Language and Linguistics: Generative Syntax
Högskolepoäng: 7,5

OBS! Kursen ges inte innevarande termin. Informationen nedan är från vårterminen 2019.

Kurstillfälle: vårterminen 2019
Studiesätt: halvfart , dagtid
Kursperiod: 2019-03-25 – 2019-06-09
Kursspråk: engelska
Anmälningskod: LU-76822
Behörighet: 90 högskolepoäng varav 60 högskolepoäng i något språkligt ämne vari en grundkurs i grammatik ingår. Engelska 6/Engelska.

Introduktionsmöte: 2019-03-26 kl. 13.15 – 14.00 i SOL:H135a

Kursansvarig: Marit Julien
Lärare: Marit Julien

Beskrivning

Kursen ges som valbar kurs inom masterprogrammet Språk och språkvetenskap samt som fristående kurs.

Kursens innehåll

Kursen bygger på de kunskaper som du har tillägnat dig på grundnivåkurser i grammatik. Den ger en introduktion till grunderna i den generativa syntaxen. Du får bekanta dig med den generativa grammatikens syn på det mänskliga språket och med den generativa syntaktiska modellen. Du får träna på att göra analyser av syntaktiska data från olika språk, men framför allt från de germanska, och på att resonera om analyserna. I kursen ingår även övningar i att kritiskt granska och värdera vetenskaplig litteratur inom området utifrån empiriska och teoretiska överväganden.

Observera!

Kursen ges inte som fristående kurs nästa termin. Den kan vara öppen för anmälan inom program eller för utbytesstudenter. Kontakta din studievägledare för mer information.

Information om anmälan

Du anmäler dig till våra kurser och program på antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Ansökningsperioden är mars–april för höstterminen och september–oktober för vårterminen.

Sen anmälan

Alla utbildningar stänger för anmälan, efter att sista anmälningsdatum har passerat.

Kurser och program som har platser kvar, öppnar för sen anmälan efter första urvalet. Dessa utbildningar är märkta "Öppen för sen anmälan" på antagning.se.

International student?

Make your application in the First Admission Round at universityadmissions.se.

Application period October–January for autumn semester and June–August for spring semester.

First or Second Admission Round?

All international students are encouraged to apply to the First admission round. This round takes place many months before the start of a semester and gives students the time they need to pay their tuition fees, apply for and receive their residence permit (if required), find housing, etc.

The Second admission round is an alternative for students from EU/EEA countries as they do not need a residence permit. Non-EU/EEA students will most likely not have enough time to obtain their permit before the start of the semester. However, even EU/EEA students are advised to apply during the First admission round, as some programmes can be applied for only in the January round. Also, this provides applicants with an admission decision much earlier, which is helpful in making decisions about their studies.

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs mer om anmälnings- och studieavgifter.

Svenska

Mer om ämnet, forskning, personal mm.

Sidansvarig: webmastersol.luse | 2020-06-15