Course

Course code: SVEH16
Swedish title: Svenska som främmande språk: Nivå 6
Credits: 7.5

Study period: spring semester 2024
Type of studies: part time, 50 %, distance course
Study period: 2024-03-20 – 2024-06-02
Language of instruction: Swedish
Application code: LU-76725
Eligibility: To be admitted to the course, students must meet the general entry requirements for higher education in Sweden (with the exception of proficiency in Swedish) and have knowledge equivalent to SVEH15 Swedish for Students with a Foreign Background: Level 5, 7.5 credits

Introductory meeting: 2024-03-25 at 17:15 – 19:30

Teachers: Kristoffer Lieng

Description

Kursen syftar till att utöka studentens svenska ordförråd och förmåga att anpassa sin svenska till olika kommunikationssituationer samt att ge den studerande möjlighet att utveckla sin förmåga att uttrycka sig grammatiskt korrekt och varierat på svenska. Jämsides med färdighetsträningen behandlas särdragen i svenskans grammatiska och fonetiska system. Den skriftliga språkfärdigheten tränas genom varierande skrivuppgifter och lästa och avlyssnade texter utgör underlag bl.a. för referat och redogörelser. Ett aktivt ordförråd byggs upp genom textläsning av framför allt tidningsartiklar och modernare svensk litteratur. Aktuella samhälleliga frågor diskuteras och refereras. Uttalsträning sker där vikt läggs vid såväl fonemkvalitet som prosodi.

 

Behörighet

För att få tillträde till kursen måste du ha grundläggande behörighet för högskolestudier, men med undantag för svenska. Dessutom krävs kunskaper i svenska som ligger någonstans kring B1 på Europarådets nivåskala.

Nivåtest

Om du inte har läst underliggande kurser hos oss på Lunds universitet kommer du att kallas till ett nivåtest för att visa dina kunskaper i svenska.

Observera! Endast de studenter vi finner obehöriga kallas till testet.

Nivåtestet ges online via Zoom äger rum den 24 oktober kl. 17-20.

 

Undervisningsform

Kursen ges på distans med stöd av den nätbaserade lärplattformen Canvas. Kursen innehåller regelbundna lektioner på Zoom. Du behöver ha tillgång till en dator med internetuppkoppling, webbkamera och headset under hela kursperioden.

Kursen examineras med en digitalt övervakad tentamen på distans. Under tentan måste du se till att du har en stabil internetuppkoppling, webbkamera, mikrofon och högtalare (headset får inte användas vid examination). Du måste också ha tillgång till ytterligare en enhet med kamera och tillgång till zoom-appen (helst en mobiltelefon) samt en app för inskanning av dokument. Läs mer om hur det fungerar på vår hemsida: https://www.sol.lu.se/utbildning/zoomtentamen/

 

Included parts

  • Written proficiency, level 6, 5.5 credits
  • Oral proficiency, level 6, 2 credits

Note!

This course is not open as a freestanding course next semester. It can be open for application within a programme or for students in an exchange programme. Please ask your academic advisor for information.

How to apply

Lund University uses a national application system run by University Admissions in Sweden. It is only possible to apply during the application periods: October–January for autumn semester and June–August for spring semester.

Extended application deadline

Sometimes the application deadline is extended for a specific programme or course. In these cases you will find the message "open for late application" by the programme/course information on universityadmissions.se. You apply with the usual application steps. As long as this message is showing, it is possible to apply, but late applications are processed in order of date, so it is still important to apply as soon as possible. Please note that if the programme/course does not have an extended deadline, it is not possible to apply late.

First or Second Admission Round?

All international students are encouraged to apply to the First admission round. This round takes place many months before the start of a semester and gives students the time they need to pay their tuition fees, apply for and receive their residence permit (if required), find housing, etc.

The Second admission round is an alternative for students from EU/EEA countries as they do not need a residence permit. Non-EU/EEA students will most likely not have enough time to obtain their permit before the start of the semester. However, even EU/EEA students are advised to apply during the First admission round, as some programmes can be applied for only in the January round. Also, this provides applicants with an admission decision much earlier, which is helpful in making decisions about their studies.

Tuition Fees

Non-EU/EEA citizens

Citizens of a country outside of the European Union (EU), the European Economic Area (EEA) and Switzerland are required to pay tuition fees. You pay one instalment of the tuition fee in advance of each semester.

Read more about tuition fees, payments and exemptions

EU/EEA citizens and Switzerland

There are no tuition fees for citizens of the European Union (EU), the European Economic Area (EEA) and Switzerland.

Application fee

If you are required to pay tuition fees, you are generally also required to pay an application fee of SEK 900 (approximately EUR 100) when you apply at universityadmissions.se. You pay one application fee regardless of how many programmes or courses you apply to.

Read more about paying the University Admissions in Sweden application fee and exemptions

Swedish

More about the subject, research, staff etc.

Swedish as a Foreign Language

More about the subject, research, staff etc.

Page Manager: webmastersol.luse | 2020-06-15