Kurs

Kurskod: SVEG33
Engelsk titel: Language Consultancy: Intercultural Communication and Ethnography of Communication including Case Study
Högskolepoäng: 15
Programtillhörighet: Ingår i Språkkonsultprogrammet

Med anledning av regeringens meddelande den 29 maj, att en återgång till campusundervisning är möjlig fr.o.m. 15 juni, gäller följande angående undervisning på HT-fakulteterna under hösten:

  • På grund av pågående coronapandemi (covid-19) och de restriktioner som är utfärdade kommer undervisningen för höstens kurser att ha begränsat antal träffar på campus beroende på tillgången på lämpliga lokaler. Till stor del kommer undervisningen att bedrivas på distans. Detaljerad information om vad som gäller för din kurs meddelas nedan.
  • I det fall undervisningen ges på campus finns för varje undervisningslokal anvisade in- och utpassager i förhållande till trapphus, korridorer och entréer (in- och utgångar). Tag hänsyn och följ instruktionerna noga. Handsprit ska finnas tillgänglig i alla lärosalar och grupprum.

Försäkra dig om att vi kan nå dig – kontrollera att din e-postadress i Ladok är korrekt: www.student.lu.se

Var uppmärksam på annorlunda starttider på dina undervisningsmoment. Angivna tider i ditt kursschema gäller.

Kurstillfälle: höstterminen 2020
Utbildningsform: både campus/online
Studiesätt: heltid, dagtid
Kursperiod: 2020-11-02 – 2021-01-17
Anmälningskod: LU-36891
Behörighet: Grundläggande samt 60 högskolepoäng i ämnet Svenska, språklig inriktning (motsvarande de två första terminerna inom Språkkonsultprogrammet eller kurserna SVEA11 och SVEA20).

Introduktionsmöte: 2020-11-02 kl. 13.15 – 15.00 i SOL:H239a

Lärare: Anna W Gustafsson

Beskrivning

Kursens innehåll

I kursen får du utveckla en förståelse för kommunikationsprocessen med fokus på interkulturella möten. I kursens första del introduceras grundläggande begrepp i området interkulturella studier. Du lär sig att tillämpa pragmatiska, samtalsanalytiska och textanalytiska perspektiv på interkulturell kommunikation. Dessutom får du en grundläggande förståelse för de interkulturella aspekterna av tolkning och översättning.

Under kursen möter du olika gästföreläsare som diskuterar språkliga aspekter av kulturmöten i det svenska samhället. Gruppvis arbetar du med att identifiera kommunikativa problem och hitta lösningar i verksamheter där kultur- och språkmöten förekommer.

I kursens första del introduceras också kommunikationsetnografisk metod. Under kursens andra del ska du med hjälp av metoden göra en kommunikationsetnografisk fallstudie på en arbetsplats, och den ska du sedan rapportera med en mindre uppsats.

Kursen består av två delkurser:

  1. Interkulturell kommunikation 7,5 hp
  2. Kommunikationsetnografi med fallstudie 7,5 hp

Kursens placering

Kursen är en obligatorisk kurs inom den tredje terminen av Språkkonsultprogrammet. Men den ges även som fristående kurs öppen för den som läst minst 60 hp Svenska, språklig inriktning tidigare.

Delkurser

  1. Interkulturell kommunikation, 7,5 hp
  2. Kommunikationsetnografi med fallstudie, 7,5 hp

Utbildningstillfällen – höstterminen 2020

Second Admission Round / Nationell ansökningsomgång

Dagtid Lund, heltid
2 november 2020 – 17 januari 2021

Öppen för sen anmälan

Information om anmälan

Du anmäler dig till våra kurser och program på antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Ansökningsperioden är mars–april för höstterminen och september–oktober för vårterminen.

Sen anmälan

Alla utbildningar stänger för anmälan, efter att sista anmälningsdatum har passerat.

Kurser och program som har platser kvar, öppnar för sen anmälan efter första urvalet. Dessa utbildningar är märkta "Öppen för sen anmälan" på antagning.se.

International student?

Make your application in the First Admission Round at universityadmissions.se.

Application period October–January for autumn semester and June–August for spring semester.

First or Second Admission Round?

All international students are encouraged to apply to the First admission round. This round takes place many months before the start of a semester and gives students the time they need to pay their tuition fees, apply for and receive their residence permit (if required), find housing, etc.

The Second admission round is an alternative for students from EU/EEA countries as they do not need a residence permit. Non-EU/EEA students will most likely not have enough time to obtain their permit before the start of the semester. However, even EU/EEA students are advised to apply during the First admission round, as some programmes can be applied for only in the January round. Also, this provides applicants with an admission decision much earlier, which is helpful in making decisions about their studies.

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs mer om anmälnings- och studieavgifter.

Second Admission Round
Nationell ansökningsomgång
Höstterminen 2020

Öppen för sen anmälan

Introduktionsmöte

Måndagen den 2 november
kl. 13.15 – 15.00
SOL:H239a, obligatoriskt

Svenska

Mer om ämnet, forskning, personal mm.