Kurs

Kurskod: SVEG33
Engelsk titel: Language Consultancy: Intercultural Communication and Ethnography of Communication including Case Study
Högskolepoäng: 15
Programtillhörighet: Ingår i Språkkonsultprogrammet

OBS! Kursen ges inte innevarande termin. Informationen nedan är från höstterminen 2022.

Kurstillfälle: höstterminen 2022
Studiesätt: heltid, dagtid
Kursperiod: 2022-10-31 – 2023-01-15

Lärare: Anna W Gustafsson, Kikki Nillasdotter

Beskrivning

Kursens innehåll

I kursen får du utveckla en förståelse för kommunikationsprocessen med fokus på interkulturella möten. I kursens första del introduceras grundläggande begrepp i området interkulturella studier. Du lär sig att tillämpa pragmatiska, samtalsanalytiska och textanalytiska perspektiv på interkulturell kommunikation. Dessutom får du en grundläggande förståelse för de interkulturella aspekterna av tolkning och översättning.

Under kursen möter du olika gästföreläsare som diskuterar språkliga aspekter av kulturmöten i det svenska samhället. Gruppvis arbetar du med att identifiera kommunikativa problem och hitta lösningar i verksamheter där kultur- och språkmöten förekommer.

I kursens första del introduceras också kommunikationsetnografisk metod. Under kursens andra del ska du med hjälp av metoden göra en kommunikationsetnografisk fallstudie på en arbetsplats, och den ska du sedan rapportera med en mindre uppsats.

Kursen består av två delkurser:

  1. Interkulturell kommunikation 7,5 hp
  2. Kommunikationsetnografi med fallstudie 7,5 hp

Kursens placering

Kursen är en obligatorisk kurs inom den tredje terminen av Språkkonsultprogrammet. 

Ingående delar

  • Interkulturell kommunikation, 7,5 hp
  • Kommunikationsetnografi med fallstudie, 7,5 hp

Observera!

Kursen ges inte som fristående kurs nästa termin. Den kan vara öppen för anmälan inom program eller för utbytesstudenter. Kontakta din studievägledare för mer information.

Information om anmälan

Du anmäler dig till våra kurser och program på antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Ansökningsperioden är mars–april för höstterminen och september–oktober för vårterminen.

Sen anmälan

Alla utbildningar stänger för anmälan, efter att sista anmälningsdatum har passerat.

Kurser och program som har platser kvar, öppnar för sen anmälan efter första urvalet. Dessa utbildningar är märkta "Öppen för sen anmälan" på antagning.se.

International student?

Make your application in the First Admission Round at universityadmissions.se.

Application period October–January for autumn semester and June–August for spring semester.

First or Second Admission Round?

All international students are encouraged to apply to the First admission round. This round takes place many months before the start of a semester and gives students the time they need to pay their tuition fees, apply for and receive their residence permit (if required), find housing, etc.

The Second admission round is an alternative for students from EU/EEA countries as they do not need a residence permit. Non-EU/EEA students will most likely not have enough time to obtain their permit before the start of the semester. However, even EU/EEA students are advised to apply during the First admission round, as some programmes can be applied for only in the January round. Also, this provides applicants with an admission decision much earlier, which is helpful in making decisions about their studies.

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs mer om anmälnings- och studieavgifter.

Svenska

Mer om ämnet, forskning, personal mm.

Sidansvarig: webmastersol.luse | 2020-06-15