Kurs

Kurskod: SVEC06
Engelsk titel: Swedish as a Second Language: Level 2, Part II
Högskolepoäng: 15

OBS! Kursen ges inte innevarande termin. Informationen nedan är från vårterminen 2022.

Kurstillfälle: vårterminen 2022
Studiesätt: halvfart, eftermiddagstid
Kursperiod: 2022-01-17 – 2022-06-05
Anmälningskod: LU-76712
Behörighet: SVEA14, Svenska som andraspråk grundkurs 30 hp, samt SVEC01 Svenska som andraspråk, fortsättningskurs I 15 hp eller motsvarande.

Lärare: Anders Agebjörn, Sara Myrberg

Information

Introduktionsmöte i samband med kursstart på Zoom. Länk finns i Canvas som publiceras onsdag 19/1. Läs mer om våra digitala verktyg under Utbildning / Student / Studentkonto-larplattform-och-zoom/.

Beskrivning

Kurserna i ämnet i Svenska som andraspråk vid Lunds universitet riktar sig i första hand till dig som undervisar eller vill undervisa SFI eller svenska som andraspråk i skolan. Om du vill ha en kurs där du kan utveckla din egen språkförmåga ska du leta efter kurser i Svenska för studerande med utländsk bakgrund eller Svenska som främmande språk.

Kursens innehåll

I den andra delen av fortsättningskursen behandlar vi vad som utmärker undervisning i mångkulturella miljöer och lärande på ett andraspråk och fördjupar oss i vilka arbetssätt som utvecklar språkförmågan. Språkvetenskaplig teori och metod introduceras och du får genomföra ett mindre, språkvetenskapligt arbete, där dessa kunskaper tillämpas. Kursen består av delkurserna Textanalys i ett andraspråksperspektiv, 7,5 hp och Uppsats, 7,5 hp. 

Kursens placering

Studieämnet svenska som andraspråk kan läsas som fristående kurser från grundkurs till kandidatkurs (1–90 hp) och kan utgöra huvudområde i examen på grundnivå (t.ex Filosofie kandidatexamen 180 hp). För behörighet till fortsättningskurs II ska du vara klar med grundkursen samt fortsättningskurs I (45 hp).

Note that this course requires basic eligibility in Swedish (Svenska 3/Svenska som andraspråk 3 or Tisus). If you are looking for beginner's courses in Swedish, they are called Swedish as a foreign languages/Svenska som främmande språk.

Delkurser

  1. Textanalys i ett andraspråksperspektiv, 7,5 hp
  2. Uppsats, 7,5 hp

Observera!

Kursen är inte öppen för anmälan via antagning.se / universityadmissions.se kommande termin. Kontakta institutionen för mer information!

Information om anmälan

Du anmäler dig till våra kurser och program på antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Ansökningsperioden är mars–april för höstterminen och september–oktober för vårterminen.

Sen anmälan

Alla utbildningar stänger för anmälan, efter att sista anmälningsdatum har passerat.

Kurser och program som har platser kvar, öppnar för sen anmälan efter första urvalet. Dessa utbildningar är märkta "Öppen för sen anmälan" på antagning.se.

International student?

Make your application in the First Admission Round at universityadmissions.se.

Application period October–January for autumn semester and June–August for spring semester.

First or Second Admission Round?

All international students are encouraged to apply to the First admission round. This round takes place many months before the start of a semester and gives students the time they need to pay their tuition fees, apply for and receive their residence permit (if required), find housing, etc.

The Second admission round is an alternative for students from EU/EEA countries as they do not need a residence permit. Non-EU/EEA students will most likely not have enough time to obtain their permit before the start of the semester. However, even EU/EEA students are advised to apply during the First admission round, as some programmes can be applied for only in the January round. Also, this provides applicants with an admission decision much earlier, which is helpful in making decisions about their studies.

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs mer om anmälnings- och studieavgifter.

Svenska som andraspråk

Mer om ämnet, forskning, personal mm.

Sidansvarig: webmastersol.luse | 2020-06-15