Kurs

Kurskod: SVEB35
Engelsk titel: Swedish: Academic Writing
Högskolepoäng: 15

OBS! Kursen ges flera gånger. Välj kurstillfälle nedan eller termin ovan för mer information!

Beskrivning

Står du inför en större skrivuppgift? Eller behöver du helt enkelt förbättra din förmåga att skriva akademiska texter på svenska?

Kursen vänder sig till dig som vill förbättra din förmåga att skriva akademisk svenska, t.ex. som förberedelse för ett större uppsats- eller examensarbete. I kursen ingår

 • litteratursökning,
 • problemformulering,
 • textuppbyggnad och -bearbetning,
 • referat och citat,
 • formalia (t.ex. källhänvisning och litteraturlistor).

Vi tar också upp frågor som

 • akademisk stil,
 • genre/texttyp och ämnestradition,
 • tydlighet och koherens,
 • mottagaranpassning,
 • språkriktighet samt
 • etiska frågor (t.ex. plagiat och fusk).

Du får praktisk träning inom olika akademiska texttyper, ökad medvetenhet om skrivprocessen, god kännedom om språkliga hjälpmedel och textverktyg samt förmåga att kritiskt granska andras texter.

Kursen ges under sommaren på distans med stöd av en nätbaserad lärplattform, så du behöver ha tillgång till en dator med nätuppkoppling under hela kursperioden. I början av kursen förekommer en registreringsuppgift som ska genomföras under utsatt tid. Under kursens gång ska du sedan självständigt genomföra 5–7 inlämningsuppgifter, samt ge respons på texter från de andra kursdeltagarna.  

Kursen bygger på aktivt deltagande i kursens olika moment och självständiga studier av kursmaterialet. Under hela kursen har du möjligheter att kommunicera med lärare och övriga kursdeltagande. Lärarsvar på frågor av allmänintresse publiceras i ett virtuellt klassrum dit samtliga kursdeltagare har tillträde.

Kursen ges på heltid med två veckors ledighet under juli.

Delkurser

 1. Akademiskt skrivande, del 1: Skriftliga uppgifter, 7,5 hp
 2. Akademiskt skrivande, del 2: Hemtentamen, 7,5 hp

Observera

Kursen är inte öppen för anmälan via antagning.se / universityadmissions.se kommande termin. Kontakta institutionen för mer information!

Information om anmälan

Du anmäler dig till våra kurser och program på antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Ansökningsperioden är mars–april för höstterminen och september–oktober för vårterminen.

Sen anmälan

Alla utbildningar stänger för anmälan, efter att sista anmälningsdatum har passerat.

Kurser och program som har platser kvar, öppnar för sen anmälan efter första urvalet. Dessa utbildningar är märkta "Öppen för sen anmälan" på antagning.se.

International student?

Make your application in the First Admission Round at universityadmissions.se.

Application period October–January for autumn semester and June–August for spring semester.

First or Second Admission Round?

All international students are encouraged to apply to the First admission round. This round takes place many months before the start of a semester and gives students the time they need to pay their tuition fees, apply for and receive their residence permit (if required), find housing, etc.

The Second admission round is an alternative for students from EU/EEA countries as they do not need a residence permit. Non-EU/EEA students will most likely not have enough time to obtain their permit before the start of the semester. However, even EU/EEA students are advised to apply during the First admission round, as some programmes can be applied for only in the January round. Also, this provides applicants with an admission decision much earlier, which is helpful in making decisions about their studies.

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs mer om anmälnings- och studieavgifter.

Svenska

Mer om ämnet, forskning, personal mm.