Course

Course code: SVEB35
Swedish title: Svenska: Akademiskt skrivande
ECTS credits: 15

NB! The course is not given this semester. The information below was about spring semester 2021.

Teaching – spring semester 2021

The Covid-19 pandemic continues to affect our education and most of the teaching must take place completely digitally until further notice. Pay attention to the information in the schedule and/or in Canvas – the information is continuously adjusted based on current decisions and recommendations.

Read more at .

Study period: spring semester 2021
Type of education: only online
Type of studies: part time, 50 %, distance course
Study period: 2021-01-18 – 2021-06-06
Language of instruction: Swedish
Application code: LU-76741

Introductory meeting: 2021-01-22 at 10:15 – 12:00

Course coordinator: Philippe Collberg
Teachers: Philippe Collberg

Information

Länk till introduktionsmöte på zoom (se i schemat när mötet startar) : https://lu-se.zoom.us/j/62667372416
I kursplattformen Canvas finns zoomlänkar till övriga lektioner. Läs mer om studentkonto, Canvas och Zoom på våra studentsidor.

Description

Står du inför en större skrivuppgift? Eller behöver du helt enkelt förbättra din förmåga att skriva akademiska texter på svenska?

Kursen vänder sig till dig som vill förbättra din förmåga att skriva akademisk svenska, t.ex. som förberedelse för ett större uppsats- eller examensarbete. I kursen ingår

 • litteratursökning,
 • problemformulering,
 • textuppbyggnad och -bearbetning,
 • referat och citat,
 • formalia (t.ex. källhänvisning och litteraturlistor).

Vi tar också upp frågor som

 • akademisk stil,
 • genre/texttyp och ämnestradition,
 • tydlighet och koherens,
 • mottagaranpassning,
 • språkriktighet samt
 • etiska frågor (t.ex. plagiat och fusk).

Du får praktisk träning inom olika akademiska texttyper, ökad medvetenhet om skrivprocessen, god kännedom om språkliga hjälpmedel och textverktyg samt förmåga att kritiskt granska andras texter.

Kursen ges på distans med stöd av en nätbaserad lärplattform, så du behöver ha tillgång till en dator med nätuppkoppling under hela kursperioden. I början av kursen förekommer en registreringsuppgift som ska genomföras under utsatt tid. Under kursens gång ska du sedan självständigt genomföra 5–7 inlämningsuppgifter, samt ge respons på texter från de andra kursdeltagarna.  

Kursen bygger på aktivt deltagande i kursens olika moment och självständiga studier av kursmaterialet. Under hela kursen har du möjligheter att kommunicera med lärare och övriga kursdeltagande. Lärarsvar på frågor av allmänintresse publiceras i ett virtuellt klassrum dit samtliga kursdeltagare har tillträde.

Modules

 1. Academic Writing, part 1: Written assignments, 7.5 ECTS
 2. Academic Writing, part 2: Home exam, 7.5 ECTS

Note!

The course is not open for applications through antagning.se / universityadmissions.se next semester. Please contact the department for more information!

How to apply

Lund University uses a national application system run by University Admissions in Sweden. It is only possible to apply during the application periods: October–January for autumn semester and June–August for spring semester.

Extended application deadline

Sometimes the application deadline is extended for a specific programme or course. In these cases you will find the message "open for late application" by the programme/course information on universityadmissions.se. You apply with the usual application steps. As long as this message is showing, it is possible to apply, but late applications are processed in order of date, so it is still important to apply as soon as possible. Please note that if the programme/course does not have an extended deadline, it is not possible to apply late.

First or Second Admission Round?

All international students are encouraged to apply to the First admission round. This round takes place many months before the start of a semester and gives students the time they need to pay their tuition fees, apply for and receive their residence permit (if required), find housing, etc.

The Second admission round is an alternative for students from EU/EEA countries as they do not need a residence permit. Non-EU/EEA students will most likely not have enough time to obtain their permit before the start of the semester. However, even EU/EEA students are advised to apply during the First admission round, as some programmes can be applied for only in the January round. Also, this provides applicants with an admission decision much earlier, which is helpful in making decisions about their studies.

Tuition Fees

Non-EU/EEA citizens

Citizens of a country outside of the European Union (EU), the European Economic Area (EEA) and Switzerland are required to pay tuition fees. You pay one instalment of the tuition fee in advance of each semester.

Read more about tuition fees, payments and exemptions

EU/EEA citizens and Switzerland

There are no tuition fees for citizens of the European Union (EU), the European Economic Area (EEA) and Switzerland.

Application fee

If you are required to pay tuition fees, you are generally also required to pay an application fee of SEK 900 (approximately EUR 100) when you apply at universityadmissions.se. You pay one application fee regardless of how many programmes or courses you apply to.

Read more about paying the University Admissions in Sweden application fee and exemptions

Swedish

More about the subject, research, staff etc.

Page Manager: webmastersol.luse | 2020-06-15