Kurs

Kurs 7,5 högskolepoäng • SVEB27

Kurstillfälle: höstterminen 2024
Studiesätt: halvfart, distanskurs
Kursperiod: 2024-11-01 – 2025-01-19
Anmälningskod: LU-37009
Behörighet: Grundläggande samt 60 hp i Svenska som andraspråk eller motsvarande kunskaper.

Lärare: Marit Julien

Second Admission Round
Nationell ansökningsomgång
Höstterminen 2024

Sen anmälan

Öppnar 15 juli

Svenska som andraspråk

Mer om ämnet, forskning, personal mm.

Sidansvarig: webmastersol.luse | 2020-06-15