lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Språkvetenskap: Semantik och lexikologi

SVEB11

Kurskod: SVEB11
Engelsk titel: Language Studies: Semantics and Lexicology
Högskolepoäng: 7,5

Termin:

OBS! Kursen ges inte innevarande termin. Informationen nedan är från höstterminen 2015.

Kurstillfälle: höstterminen 2015
Studiesätt: halvfart, eftermiddagstid
Kursperiod: 2015-08-31 – 2015-10-30
Behörighet: Grundläggande samt Svenska: Språklig inriktning - grundkurs (SVEA11) eller Svenska: Språk och litteratur - grundkurs (SSLA11) eller Svenska som andraspråk: Grundkurs (SVEA12) eller annan genomgången kurs på grundnivå som innefattar grammatik.
Anmälningskod: LU-36482

Lärare: Lisa Holm

Beskrivning

Kursen syftar till att ge såväl teoretiska som empiriska insikter i modern semantisk/lexikalisk forskning. Den är allmänlingvistisk men inriktas så mycket som möjligt på svenskt material. Kursen behandlar betydelseanalyser på olika lexikala nivåer, även innefattande betydelsebeskrivningar i ordböcker, liksom det mentala lexikonets interna struktur. Vidare belyses samspelet mellan språket och vår verklighetsuppfattning samt skillnader i semantisk struktur mellan olika språk.

Behörighet

Grundläggande samt SVEA01, SSLA21, SVEA22 eller motsvarande kurs på grundnivå som innefattar grammatik. To be eligible for the course requires the completion of a course at foundation level, which includes grammar.

Observera!

Kursen är inte öppen för anmälan via antagning.se / universityadmissions.se kommande termin. Kontakta institutionen för mer information!

Information om anmälan

Du anmäler dig till våra kurser och program på antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Ansökningsperioden är mars–april för höstterminen och september–oktober för vårterminen.

Sen anmälan

Alla utbildningar stänger för anmälan, efter att sista anmälningsdatum har passerat.

Kurser och program som har platser kvar, öppnar för sen anmälan efter första urvalet. Dessa utbildningar är märkta "Öppen för sen anmälan" på antagning.se.

International student?

Make your application in the First Admission Round at universityadmissions.se.

Application period October–January for autumn semester and June–August for spring semester.

First or Second Admission Round?

All international students are encouraged to apply to the First admission round. This round takes place many months before the start of a semester and gives students the time they need to pay their tuition fees, apply for and receive their residence permit (if required), find housing, etc.

The Second admission round is an alternative for students from EU/EEA countries as they do not need a residence permit. Non-EU/EEA students will most likely not have enough time to obtain their permit before the start of the semester. However, even EU/EEA students are advised to apply during the First admission round, as some programmes can be applied for only in the January round. Also, this provides applicants with an admission decision much earlier, which is helpful in making decisions about their studies.

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs mer om anmälnings- och studieavgifter.