Kurs

Kurskod: SPAM06
Engelsk titel: Spanish: Level 4 Specialising in Literature
Högskolepoäng: 30

OBS! Kursen ges inte innevarande termin. Informationen nedan är från vårterminen 2019.

Kurstillfälle: vårterminen 2019
Studiesätt: heltid, dagtid
Kursperiod: 2019-01-21 – 2019-06-09
Anmälningskod: LU-76681
Behörighet: Godkänd på Spanska: Kandidatkurs, SPAK01, Spanska III, ÄSPA51, Spanska: Fördjupningskurs, SPAA03, eller motsvarande kunskaper.

Lärare: Christian Claesson

Beskrivning

Kursen riktar sig till både studerande som kommer att ha spanska som huvudämne i sin lärarexamen och studerande med andra inriktningar. Kursen ger fördjupade kunskaper i spanskspråkig litteratur genom läsning och bearbetning av olika typer av text.

Kursen ger även ökad förtrogenhet med litteraturvetenskaplig teori och metod. I kursen ingår ett examensarbete, som ventileras i ett uppsatsseminarium. Under hela kursen tränas den muntliga och skriftliga språkfärdigheten.

De valbara kurserna samläses med masterprogrammet i Litteratur, Kultur och Media och väljes i samråd med läraren.

Kursen består av följande delkurser:

1. Valbar kurs I på avancerad nivå med litterär inriktning, 7,5 högskolepoäng,

2. Valbar kurs II på avancerad nivå med litterär inriktning, 7,5 högskolepoäng,

3. Examensarbete, 15 högskolepoäng.

Det är också möjligt att istället för två valbara kurser om 7,5 hp läsa en valbar kurs om 15 hp.

Delkurser

  1. Valbar kurs I på avancerad nivå med litterär inriktning, 7,5 hp
  2. Valbar kurs II på avancerad nivå med litterär inriktning, 7,5 hp
  3. Examensarbete, 15 hp
  4. Valbar kurs III på avancerad nivå med litterär inriktning, 7,5 hp
  5. Valbar kurs IV på avancerad nivå, 7,5 hp

Observera!

Kursen är inte öppen för anmälan via antagning.se / universityadmissions.se kommande termin. Kontakta institutionen för mer information!

Information om anmälan

Du anmäler dig till våra kurser och program på antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Ansökningsperioden är mars–april för höstterminen och september–oktober för vårterminen.

Sen anmälan

Alla utbildningar stänger för anmälan, efter att sista anmälningsdatum har passerat.

Kurser och program som har platser kvar, öppnar för sen anmälan efter första urvalet. Dessa utbildningar är märkta "Öppen för sen anmälan" på antagning.se.

International student?

Make your application in the First Admission Round at universityadmissions.se.

Application period October–January for autumn semester and June–August for spring semester.

First or Second Admission Round?

All international students are encouraged to apply to the First admission round. This round takes place many months before the start of a semester and gives students the time they need to pay their tuition fees, apply for and receive their residence permit (if required), find housing, etc.

The Second admission round is an alternative for students from EU/EEA countries as they do not need a residence permit. Non-EU/EEA students will most likely not have enough time to obtain their permit before the start of the semester. However, even EU/EEA students are advised to apply during the First admission round, as some programmes can be applied for only in the January round. Also, this provides applicants with an admission decision much earlier, which is helpful in making decisions about their studies.

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs mer om anmälnings- och studieavgifter.

Spanska

Mer om ämnet, forskning, personal mm.

Sidansvarig: webmastersol.luse | 2020-06-15