Kurs

Kurskod: SPAB14
Engelsk titel: Spanish: Latin American Narcoculture
Högskolepoäng: 7,5

Kurstillfälle: sommaren 2022
Studiesätt: tredjedelsfart, distanskurs
Kursperiod: 2022-05-30 – 2022-08-26
Kursspråk: spanska
Anmälningskod: LU-S0500

Introduktionsmöte: 2022-05-31 kl. 18.00 – 20.00

Lärare: Antonio Vázquez

Beskrivning

Kursen ger fördjupade kunskaper om det samtida latinamerikanska samhället genom film, skönlitteratur och sakprosatexter. Fokus är hur narkotikahandel och knarkkarteller präglat samhälle och kulturliv i främst Mexiko och Colombia.

Under kursens gång diskuteras de filmer och texter i olika genrer som ingår, såväl muntligt som i skriftliga inlämningsuppgifter. Studenterna tränas i att anlägga kritiska perspektiv på den så kallade narkokulturen och i att presentera dem i genreanpassat tal samt i akademiskt stringenta texter.

Utbildningstillfällen – sommaren 2022

Second Admission Round / Nationell ansökningsomgång

distans Lund, tredjedelsfart
På spanska
30 maj 2022 – 26 augusti 2022

Öppen för sen anmälan

Information om anmälan

Du anmäler dig till våra kurser och program på antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Ansökningsperioden är mars–april för höstterminen och september–oktober för vårterminen.

Sen anmälan

Alla utbildningar stänger för anmälan, efter att sista anmälningsdatum har passerat.

Kurser och program som har platser kvar, öppnar för sen anmälan efter första urvalet. Dessa utbildningar är märkta "Öppen för sen anmälan" på antagning.se.

International student?

Make your application in the First Admission Round at universityadmissions.se.

Application period October–January for autumn semester and June–August for spring semester.

First or Second Admission Round?

All international students are encouraged to apply to the First admission round. This round takes place many months before the start of a semester and gives students the time they need to pay their tuition fees, apply for and receive their residence permit (if required), find housing, etc.

The Second admission round is an alternative for students from EU/EEA countries as they do not need a residence permit. Non-EU/EEA students will most likely not have enough time to obtain their permit before the start of the semester. However, even EU/EEA students are advised to apply during the First admission round, as some programmes can be applied for only in the January round. Also, this provides applicants with an admission decision much earlier, which is helpful in making decisions about their studies.

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs mer om anmälnings- och studieavgifter.

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Spanska: Latinamerikansk narkokultur är 13 750 SEK.

Second Admission Round
Nationell ansökningsomgång
Sommaren 2022

Öppen för sen anmälan

Introduktionsmöte

Tisdagen den 31 maj
kl. 18.00 – 20.00, obligatoriskt

Spanska

Mer om ämnet, forskning, personal mm.

Sidansvarig: webmastersol.luse | 2020-06-15