Kurs

Kurskod: SASH03
Högskolepoäng: 7,5

OBS! Kursen ges inte innevarande termin. Informationen nedan är från höstterminen 2023. Kursen ges även höstterminen 2024. Välj termin ovan för mer information!

Kurstillfälle: höstterminen 2023
Studiesätt: tredjedelsfart, kvällstid
Kursperiod: 2023-08-31 – 2023-12-07
Kursspråk: engelska

Anmälningskod: LU-30772
Behörighet: Grundläggande behörighet

Introduktionsmöte: 2023-08-31 kl. 16.15 – 20.00 i LUX:C126 hörsal

Lärare: Anders Marklund

Beskrivning

   Välkommen till studier inom svensk filmhistoria! Kursen ges på tredjedelsfart under höstterminen.

Kursbeskrivning

I kursen tecknas svensk films historia, från dess begynnelse till nutid. Förutsättningarna för produktion, distribution och visning av olika sorters film (såväl dokumentär och konstnärlig som populär film) diskuteras i relation till bland annat samhällelig, estetisk- och filmindustriell utveckling. Under kursens gång introduceras grundläggande filmvetenskapliga begrepp och filmanalytiska förhållningssätt.

Studieform

Studierna ges på kvällstid och du studerar 7.5 högskolepoäng i tredjedelsfart. Undervisningsspråket är engelska.

Swedish Film SASH03

The aim of the course is to give the student an overview of Swedish film, and special emphasis is given to the relation between Swedish film and society. The course starts in the silent period, and from 1930 and onwards, the Swedish sound film is studied specifically in relation to particular film directors. From the 1960s special emphasis will be given to the political changes of the time, and at the end of the course modern Swedish film will be shown and studied.

Utbildningstillfällen – höstterminen 2024

Second Admission Round / Nationell ansökningsomgång

Kvällstid Lund, tredjedelsfart
På engelska
2 september 2024 – 6 december 2024

Öppnas för anmälan den 15 mars 2024

Information om anmälan

Du anmäler dig till våra kurser och program på antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Ansökningsperioden är mars–april för höstterminen och september–oktober för vårterminen.

Sen anmälan

Alla utbildningar stänger för anmälan, efter att sista anmälningsdatum har passerat.

Kurser och program som har platser kvar, öppnar för sen anmälan efter första urvalet. Dessa utbildningar är märkta "Öppen för sen anmälan" på antagning.se.

International student?

Make your application in the First Admission Round at universityadmissions.se.

Application period October–January for autumn semester and June–August for spring semester.

First or Second Admission Round?

All international students are encouraged to apply to the First admission round. This round takes place many months before the start of a semester and gives students the time they need to pay their tuition fees, apply for and receive their residence permit (if required), find housing, etc.

The Second admission round is an alternative for students from EU/EEA countries as they do not need a residence permit. Non-EU/EEA students will most likely not have enough time to obtain their permit before the start of the semester. However, even EU/EEA students are advised to apply during the First admission round, as some programmes can be applied for only in the January round. Also, this provides applicants with an admission decision much earlier, which is helpful in making decisions about their studies.

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs mer om anmälnings- och studieavgifter.

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Swedish Film är 14 375 SEK.

Filmvetenskap

Mer om ämnet, forskning, personal mm.

Sidansvarig: webmastersol.luse | 2020-06-15