Kurs

Kurs 30 högskolepoäng • RYSA31

Kursen RYSA31 ingår för närvarande inte i kursutbudet

Kurstillfälle: höstterminen 2008
Studiesätt: heltid, dagtid
Kursperiod: 2008-09-01 – 2009-01-19
Anmälningskod: LU-36022
Behörighet: RYSA21, Ryska, fortsättningskurs eller motsvarande kunskaper

Kursansvarig: Karin Grelz
Lärare: Fiona Björling, Anastasia Karlsson, Sven Strömqvist

Information om ingående delar

  1. Specialiseringskurs: Rysk språkvetenskap , 10 hp
  2. Specialiseringskurs: Rysk litteraturhistoria , 10 hp
  3. Specialiseringskurs: Rysk kulturhistoria , 10 hp
  4. Uppsats , 5 hp
  5. Skriftlig språkfärdighet och grammatik , 5 hp
  6. Muntlig språkfärdighet , 5 hp
  7. Rysk text , 5 hp

Ryska

Mer om ämnet, forskning, personal mm.

Sidansvarig: webmastersol.luse | 2020-06-15