Kurs

Kurskod: ÖVSD61
Engelsk titel: Translation into Swedish - in Theory and Practice
Högskolepoäng: 60

OBS! Kursen ges inte innevarande termin. Informationen nedan är från vårterminen 2023.

Kurstillfälle: vårterminen 2023
Termin: 2
Studiesätt: heltid, distanskurs
Kursperiod: 2022-08-29 – 2023-06-04
Behörighet: 90 högskolepoäng i något av källspråken arabiska, danska, engelska, franska, italienska, japanska, kinesiska, nygrekiska, ryska, spanska eller tyska, sammanlagt minst 90 högskolepoäng i avslutade kurser (vari högskolepoäng i källspråket kan ingå, nybörjarkurser räknas ej) samt godkänt antagningsprov.

Lärare: Lisa Holm, David Persson

Beskrivning

Har du redan läst tre terminer på högskolenivå? Funderar du på hur du kan använda dina ämneskunskaper och ditt språkintresse? Nu startar vi en två terminer lång distansutbildning i översättning (60 hp) som ger dig kunskaper och färdigheter för att arbeta som översättare inom olika genrer och ämnesområden.

Översättning är en verksamhet som ökar i samhället, och exempel på texttyper som översätts är produktkataloger, manualer, webb-sidor, EU-texter, medicinsk information, faktaböcker, populärvetenskap, kokböcker, skönlitteratur för vuxna, barn och unga och mycket mer.

Kursen består av praktiska översättningskurser, som börjar med allmän sakprosa och sedan bjuder på både fackspråksöversättning och skönlitterär översättning. Därtill finns renodlade kurser i den tekniska yrkeskunskapen, som omfattar träning på olika digitala översättningsverktyg och efterredigering av maskinöversatt text. Kursen innehåller dessutom delkurser i språkvetenskap (grammatik, semantik och stilistik), som ger de kunskaper som behövs för att man ska förstå vad översättning går ut på och vilka svårigheter man kan stöta på när man överför en text från ett språk till ett annat. Därtill finns det mer renodlat analytiska kurser där man får lära sig textanalys och får en introduktion till översättningsvetenskapen, som är ett eget fält inom den moderna humanistiska vetenskapen.

Utbildningen ges på distans via en kursplattform. 2–3 gånger i veckan ges undervisning via zoom. Varje lektionstillfälle är ca 2 timmar långt och är förlagt till sen eftermiddag (efter kl 15) på tisdagar och torsdagar, vid några tillfällen även onsdagar. Lektionerna kommer inte att spelas in. Utöver zoomundervisningen anordnas två obligatoriska campusförlagda undervisningsdagar per termin. Under dessa dagar ges dels yrkeskunskapen i datorsal, dels får man träffa övriga lärare och sina medstuderande.

Datum för de obligatoriska träffarna på campus HT22:

21-22 oktober.

Antagning hösten 2022
I den här kursomgången vänder sig utbildningen till blivande översättare från något av källspråken arabiska, engelska, ryska eller tyska. All översättning sker till svenska. Eftersom god språkkänsla och textkompetens är avgörande för att lyckas med utbildningen anordnas ett obligatoriskt antagningsprov.

Du får gärna ha annan bakgrund än språklig (t.ex. en bakgrund som naturvetare, tekniker, ekonom eller samhällsvetare), bara du har ett genuint intresse för språk och skrivande och mycket goda kunskaper i källspråket och svenska. Om du saknar högskolepoäng i källspråket finns det möjlighet till ekvivalensbedömning av dina språkkunskaper.

Sen anmälan och antagningsprov inför hösten 2022
Kursen kommer att öppnas upp för sen anmälan den 15 juli (endast för källspråken tyska och arabiska) och antagningsprovet ges digitalt, via Zoom, den 13 augusti kl. 9-17.

Ingående delar

  • Yrkeskunskap för översättare 1, 1,5 hp
  • Svensk stilistik och språkriktighet, 6 hp
  • Grammatik och semantik, 7,5 hp
  • Översättning till svenska 1, 7,5 hp
  • Textanalys, 7,5 hp
  • Yrkeskunskap för översättare 2, 1,5 hp
  • Översättning till svenska 2: Fackspråk, 7,5 hp
  • Fackspråk och terminologi, 6 hp
  • Översättning till svenska 3: Skönlitteratur, 7,5 hp
  • Översättningsvetenskap och översättningsanalys, 7,5 hp

Observera!

Kursen ges inte som fristående kurs nästa termin. Den kan vara öppen för anmälan inom program eller för utbytesstudenter. Kontakta din studievägledare för mer information.

Information om anmälan

Du anmäler dig till våra kurser och program på antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Ansökningsperioden är mars–april för höstterminen och september–oktober för vårterminen.

Sen anmälan

Alla utbildningar stänger för anmälan, efter att sista anmälningsdatum har passerat.

Kurser och program som har platser kvar, öppnar för sen anmälan efter första urvalet. Dessa utbildningar är märkta "Öppen för sen anmälan" på antagning.se.

International student?

Make your application in the First Admission Round at universityadmissions.se.

Application period October–January for autumn semester and June–August for spring semester.

First or Second Admission Round?

All international students are encouraged to apply to the First admission round. This round takes place many months before the start of a semester and gives students the time they need to pay their tuition fees, apply for and receive their residence permit (if required), find housing, etc.

The Second admission round is an alternative for students from EU/EEA countries as they do not need a residence permit. Non-EU/EEA students will most likely not have enough time to obtain their permit before the start of the semester. However, even EU/EEA students are advised to apply during the First admission round, as some programmes can be applied for only in the January round. Also, this provides applicants with an admission decision much earlier, which is helpful in making decisions about their studies.

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs mer om anmälnings- och studieavgifter.

Svenska

Mer om ämnet, forskning, personal mm.

Sidansvarig: webmastersol.luse | 2020-06-15