Kurs

Kurs 15 högskolepoäng • ÖCKR06


Programtillhörighet: Ingår i Masterprogram i Öst- och Centraleuropakunskap

Kurstillfälle: höstterminen 2023
Studiesätt: heltid, distanskurs
Kursperiod: 2023-08-28 – 2024-01-14
Kursspråk: engelska

Öst- och Centraleuropakunskap

Mer om ämnet, forskning, personal mm.

Sidansvarig: webmastersol.luse | 2020-06-15