Kurs

Kurskod: ÖCKB14
Engelsk titel: Politics, Culture and Identity in Russia, Ukraine and Other Post-Soviet States
Högskolepoäng: 15

Kurstillfälle: vårterminen 2024
Studiesätt: halvfart, dagtid
Kursperiod: 2024-01-15 – 2024-06-02
Anmälningskod: LU-77502
Behörighet: Grundläggande behörighet samt Historia 1b eller 1a1 och 1a2 och Samhällskunskap 1b eller 1a1 och 1a2.

Introduktionsmöte: 2024-01-22 kl. 13.15 – 15.00 i SOL:H239a

Lärare: Niklas Bernsand, Johanna Lindbladh, Tomas Sniegon

Beskrivning

I den här kursen får du lära dig om utvecklingen i Ryssland, Ukraina och andra postsovjetiska stater efter Sovjetunionens upplösning 1991 med tonvikt på politik, identitet och kultur.

Kursens innehåll

Efter en kort historisk introduktion som utgår från 1900-talets ryska och sovjetiska historia ger kursen en översikt över den postsovjetiska politiska utvecklingen med inblickar i centrala tematiska fält som nationsbyggen, minnespolitik, migration (med fokus på centralasiatisk migration till Ryssland och ukrainsk dito till Italien och Polen), säkerhetspolitik (delvis med fokus på Kaukasus) och identitetsskapande.

Under den avslutande delkursen visas och analyseras främst rysk och ukrainsk postsovjetisk film (6-9 filmer) som uttryck för kultur och identitet. Exempel på teman som filmerna aktualiserar är: 1900-talets traumatiska erfarenheter; narrativitet och identitet; religion, myt och minnespolitik.

Övrig information

Ämnet Öst- och centraleuropakunskap går att läsa på både grundnivå (kandidatexamen) och på avancerad nivå (masterexamen). Du kan läsa mer om vår utbildning här: https://www.sol.lu.se/ioc/om-att-studera-ost-och-centraleuropakunskap/

Ingående delar

  • Hist introduktion t Ryssland, Ukraina o det postsovj området, 3 hp
  • Politik, kultur och identitet, 6 hp
  • Film i det postsovjetiska Ryssland och Ukraina, 6 hp

Observera!

Kursen ges inte som fristående kurs nästa termin. Den kan vara öppen för anmälan inom program eller för utbytesstudenter. Kontakta din studievägledare för mer information.

Information om anmälan

Du anmäler dig till våra kurser och program på antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Ansökningsperioden är mars–april för höstterminen och september–oktober för vårterminen.

Sen anmälan

Alla utbildningar stänger för anmälan, efter att sista anmälningsdatum har passerat.

Kurser och program som har platser kvar, öppnar för sen anmälan efter första urvalet. Dessa utbildningar är märkta "Öppen för sen anmälan" på antagning.se.

International student?

Make your application in the First Admission Round at universityadmissions.se.

Application period October–January for autumn semester and June–August for spring semester.

First or Second Admission Round?

All international students are encouraged to apply to the First admission round. This round takes place many months before the start of a semester and gives students the time they need to pay their tuition fees, apply for and receive their residence permit (if required), find housing, etc.

The Second admission round is an alternative for students from EU/EEA countries as they do not need a residence permit. Non-EU/EEA students will most likely not have enough time to obtain their permit before the start of the semester. However, even EU/EEA students are advised to apply during the First admission round, as some programmes can be applied for only in the January round. Also, this provides applicants with an admission decision much earlier, which is helpful in making decisions about their studies.

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs mer om anmälnings- och studieavgifter.

Öst- och Centraleuropakunskap

Mer om ämnet, forskning, personal mm.

Sidansvarig: webmastersol.luse | 2020-06-15