lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Nyisländska: Fortsättningskurs

NOIB02

Kurskod: NOIB02
Engelsk titel: Modern Icelandic
Högskolepoäng: 7,5

Termin:

OBS! Kursen ges inte innevarande termin. Informationen nedan är från höstterminen 2019.

Kurstillfälle: höstterminen 2019
Studiesätt: halvfart, distanskurs
Kursperiod: 2019-11-04 – 2020-01-19
Behörighet: Grundläggande samt NOIB01 eller motsvarande kunskaper
Anmälningskod: LU-34812

Introduktionsmöte: 2019-11-05 kl. 13.00 – 15.00: SOL:L412a

Lärare: Martin Ringmar

Beskrivning

Utbildningen ges under hösten 2019 på halvfart och dagtid som en kombinerad campus- och distanskurs, med stöd av den nätbaserade lärplattformen Canvas och videokonferensverktyget Zoom.

Kursens mål är att ge de studerande fördjupade kunskaper i det nutida isländska språket: textförståelse och språkstruktur. Huvudvikten läggs vid en ökning av språkfärdigheten, men kursen syftar också tillökade insikter i isländsk historia, isländskt samhällsliv och isländsk litteraturhistoria.

Kursen har tidsbundna föreläsningar och seminarier som du kan delta i antingen på plats i Lund eller via lärplattformen. Om du deltar på distans behöver du ha tillgång till en dator (alternativt pekplatta) med fungerande webbkamera och kommunikationsmöjligheter samt headset.

Kursen kan läsas som fristående kurs eller som delkurs i nybörjarkursen i isländska, som omfattar 30 högskolepoäng (se kurskod NOIA11). Som fristående omfattar kursen 7,5 högskolepoäng).
Kursen syftar till att de studerande ska fördjupa sina kunskaper om nyisländska. Moment som ingår är bl a: läsning av medelsvåra isländska texter med hjälp av ordböcker, skriva isländska, analys av böjningsformer och satstyper med hjälp av isländska grammatikor.

Behörighet

Grundläggande samt NOIB01 eller motsvarande kunskaper

Observera!

Kursen är inte öppen för anmälan via antagning.se / universityadmissions.se kommande termin. Kontakta institutionen för mer information!

Information om anmälan

Du anmäler dig till våra kurser och program på antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Ansökningsperioden är mars–april för höstterminen och september–oktober för vårterminen.

Sen anmälan

Alla utbildningar stänger för anmälan, efter att sista anmälningsdatum har passerat.

Kurser och program som har platser kvar, öppnar för sen anmälan efter första urvalet. Dessa utbildningar är märkta "Öppen för sen anmälan" på antagning.se.

International student?

Make your application in the First Admission Round at universityadmissions.se.

Application period October–January for autumn semester and June–August for spring semester.

First or Second Admission Round?

All international students are encouraged to apply to the First admission round. This round takes place many months before the start of a semester and gives students the time they need to pay their tuition fees, apply for and receive their residence permit (if required), find housing, etc.

The Second admission round is an alternative for students from EU/EEA countries as they do not need a residence permit. Non-EU/EEA students will most likely not have enough time to obtain their permit before the start of the semester. However, even EU/EEA students are advised to apply during the First admission round, as some programmes can be applied for only in the January round. Also, this provides applicants with an admission decision much earlier, which is helpful in making decisions about their studies.

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs mer om anmälnings- och studieavgifter.