Kurs

Kurskod: LLYU76
Engelsk titel: Swedish as a Second Language for Teachers of Newly Arrived Immigrants. Included in the Government CPD for Teachers
Högskolepoäng: 30

OBS! Informationen nedan är från vårterminen 2023. Kursen ges även innevarande termin. Välj termin ovan för mer information!

Kurstillfälle: vårterminen 2023
Studiesätt: halvfart , distanskurs
Kursperiod: 2023-01-16 – 2024-01-14
Anmälningskod: LU-5856L
Behörighet: För tillträde till kursen krävs att den sökande är lärare anställd hos huvudman, entreprenör eller folkhögskola, samt intyg om huvudmannens godkännande.

Beskrivning

Är du yrkesverksam lärare? Vill du bli behörig för att undervisa inom svenska för invandrare (sfi)?

Om kursen

På uppdrag av Skolverket ger vi en kurs i svenska som andraspråk inom Lärarlyftet. Den vänder sig till dig som är yrkesverksam lärare och vill bli behörig att undervisa i svenska för invandrare (sfi). Notera att du måste ha skolhuvudmannens godkännande för att få läsa kursen. Blankett finns på Skolverkets hemsida: https://www.skolverket.se/kompetens-och-fortbildning/larare/kurser-och-ansokan.

Kursen ger teoretisk förankring med tydligt didaktiskt perspektiv i alla de delområden som är nödvändiga för att du ska kunna fungera som lärare i sfi. Kursen omfattar undervisning i mångkulturella miljöer, lärande på ett andraspråk och språkutvecklande arbetssätt. Den ger också en gedigen språkvetenskaplig skolning med god grundförståelse för det svenska språksystemet i ett typologiskt och kontrastivt perspektiv, samt verktyg för att analysera språk grammatiskt och fonologiskt. Språkinlärning och flerspråkighet hos vuxna tas upp, och med utgångspunkt i din egen lärarerfarenhet ges du möjlighet att fördjupa din förmåga att analysera och utifrån aktuella styrdokument bedöma en elevs skriftliga produktion. 

Kursens genomförande

Kursen ges på distans med stöd av den nätbaserade lärplattformen Canvas. Kursen ges på halvfart (50 %) under två terminer. 

Övrigt om kursen

Kurser inom Lärarlyftet administreras av LUCE: http://www.lu.se/studera/kompetensutveckling-for-yrkesverksamma/lararlyftet.

Ingående delar

  • Introduktion till kommunal undervisning i svenska för invand , 4 hp
  • Svenska språket i ett typologiskt perspektiv , 6 hp
  • Fonetik och fonologi ur ett andraspråksperspektiv , 4 hp
  • Vuxna inlärares andraspråksutveckling , 6 hp
  • Språk- och kunskapsutvecklandearbetssätt , 5 hp
  • Litteracitet och bedömning , 5 hp

Utbildningstillfällen – höstterminen 2024

Second Admission Round / Nationell ansökningsomgång

distans Lund, halvfart
2 september 2024 – 8 juni 2025

Öppnar eventuellt för sen anmälan den 16 juni 2024

Information om anmälan

Du anmäler dig till våra kurser och program på antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Ansökningsperioden är mars–april för höstterminen och september–oktober för vårterminen.

Sen anmälan

Alla utbildningar stänger för anmälan, efter att sista anmälningsdatum har passerat.

Kurser och program som har platser kvar, öppnar för sen anmälan efter första urvalet. Dessa utbildningar är märkta "Öppen för sen anmälan" på antagning.se.

International student?

Make your application in the First Admission Round at universityadmissions.se.

Application period October–January for autumn semester and June–August for spring semester.

First or Second Admission Round?

All international students are encouraged to apply to the First admission round. This round takes place many months before the start of a semester and gives students the time they need to pay their tuition fees, apply for and receive their residence permit (if required), find housing, etc.

The Second admission round is an alternative for students from EU/EEA countries as they do not need a residence permit. Non-EU/EEA students will most likely not have enough time to obtain their permit before the start of the semester. However, even EU/EEA students are advised to apply during the First admission round, as some programmes can be applied for only in the January round. Also, this provides applicants with an admission decision much earlier, which is helpful in making decisions about their studies.

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs mer om anmälnings- och studieavgifter.

Svenska som andraspråk

Mer om ämnet, forskning, personal mm.

Sidansvarig: webmastersol.luse | 2020-06-15